Ny avtale med Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund

TONO har inngått ny avtale Norsk Musikkråd (NMR), Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Norges Korforbund (NK) som regulerer fremføring av konserter. Avtalen, som gjelder fra 1. januar 2009, er en solidarisk rammeavtale som gjelder for 23 av NMRs medlemsorganisasjoner samt NMF og NK.

 / 19/06/2009 /

Hovedelementene i den nye avtalen er videreføring av en sentral avtalemodell hvor alle organisasjonene betaler et fast vederlag på vegne av sine medlemslag/kor/korps. Vederlaget gjelder de konsertene som hvert enkelt medlemslag/kor/korps selv arrangerer og det er lagt til grunn at hvert medlem arrangerer i gjennomsnitt 2 konserter pr. år. Det faste vederlaget dekker imidlertid kun konserter med brutto billettinntekter på opp til kr 50.000 pr. konsert, evt. maksimum 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter.

For konserter med billettinntekter utover kr 50.000 skal det betales 3% av brutto billettinntekter (fra første krone). Dersom det ikke er billettsalg, men over 500 besøkende skal det betales kr 2 pr. besøkende. Alle konserter som ikke er omfattet av avtalen om fast vederlag plikter nå hvert enkelt medlemslag/kor/korps å informere/melde til TONO i hvert enkelt tilfelle. Vederlaget blir så fakturert for den enkelte konsert.

Det enkelte medlemslag/kor/korps må fortsatt sende programmer til TONO for alle konserter de arrangerer. I rapporteringen skal man benytte konsertrapportskjema som kan lastes ned fra . TONO jobber for snarest mulig å legge til rette for elektronisk konsertrapportering på hjemmesidene. I tillegg må de nå melde alle konserter som hadde billettinntekter utover kr 50.000 evt. ingen billettinntekter, men over 500 besøkende til TONO snarest etter at konserten er avholdt. Dette gjøres til e-post: eller kundeservicetelefon 2205 3848 og gjelder alle konserter arrangert i tiden fra og med 1. januar 2009. TONOs markedsdirektør Geir Gaarder er tilfreds med den nye avtalen. – Vi har under forhandlingene fokusert på større konserter og vi så helst at alle konsertene ble omfattet i det  faste vederlaget. Men vi endte altså opp med en delt modell hvor det skal betales ekstra for konserter med billettinntekter over kr 50.000. Vi kunne selvfølgelig ønsket oss en lavere grense, men totalt sett er dette en god løsning og et skritt i riktig retning, fremholder Gaarder. – Vi må heller ikke glemme at vi viderefører en sentral avtalemodell med et fast vederlag i bunnen hvor vi får betalt for flere tusen konserter pr år. Dette er konserter vi ellers måtte ha brukt store administrative ressurser på å få oversikt over. Avtalen gir en økning i det faste vederlaget på ca 17%. Utover dette kommer det altså vederlagsinntekter for konserter med billettinntekter på over kr 50.000 evt 500 besøkende.