Ny ordning med rapportering fra lokalradio

Fra 1. januar skal 35 lokale radiostasjoner rapportere til TONO. Disse musikkrapportene vil danne grunnlaget for avregning for lokalradiospilling til TONOs medlemmer.

 / 20/11/2012 /

Den nye ordningen er utviklet i samarbeid med Gramo og Lokalradioforbundet, og innebærer at 35 lokalradiostasjoner rundt omkring i landet begynner å rapportere inn til TONO hva de faktisk spiller av musikk. De 35 stasjonene er valgt ut på bakgrunn av geografisk spredning, samt at de samlet sett utgjør et mangfoldig repertoar.  Hensikten er at de 35 stasjonene skal være representative for hele lokalradio-Norge. Rapportene fra disse stasjonene vil nå danne grunnlag for fremtidige avregninger for musikkspilling på lokalradioer.

Et prøveprosjekt er gjennomført med første test-rapporter inn til TONO i 2. halvdel av november.