Miksebord_foto_KD
 © Kristian Dugstad / TONO

Ny rapport om koronakrisens konsekvenser for musikkbransjen

I dag lanserte Musikkindustriens næringsråd en ny rapport om koronakrisens konsekvenser for norsk musikkbransje. Den viser blant annet at 88 prosent av all konsertvirksomheten i 2020 er avlyst.

Musikkindustriens næringsråd lanserte i dag en ny rapport om koronapandemiens konsekvenser for den norske musikkbransjen.

Rapporten har fått navnet Krise og kreativitet i musikkbransjen, og kan leses her.

BI Center for Creative Industries (BI:CCI) har analysert omfanget av nedstengingen hos 3723 aktører i musikknæringen, 3057 enkeltpersoner og 666 selskaper. Undersøkelsen er et samarbeid med Musikkindustriens Næringsråd, de regionale Musikkontorene, Kulturrådet og Norsk Musikkråd.

88 prosent av konserter avlyst ut 2020

Rapporten viser at nesten all planlagt konsertaktivitet i 2020 er avlyst eller utsatt på ubestemt tid. 88% av selskapene i undersøkelsen og 84% av frilansere og selvstendig næringsdrivende oppgir at de har mistet oppdrag etter 12. mars. Dette dreier seg i stor grad seg om artister, som ikke lenger kan spille konserter. I tillegg har store faggrupper som tekniske leverandører, booking og management hatt et ekstremt inntektsfall, og mange ledd i næringskjeden står fortsatt utenfor de etablerte krisepakkene fra regjeringen.

TONOs medlemmer, opphaverne, er ikke minst en av yrkesgruppene som er hardt rammet av krisen. TONO har tidligere beregnet sine tap for perioden mars og ut august til i overkant av 100 millioner kroner.