Ny rutine for melding om registrerte verk

Fra 1.april vil melding om nye registrerte verk sendes ut kvartalsmessig.

 / 20/03/2006 /

Det vil sendes brev med oversikt over verk registrert i følgende perioder:

Første meldingsbrev etter det nye systemet sendes ut i begynnelsen av juli for verk som registreres i perioden 1. april 2006 – 30. juni 2006.

Verksoversikten inneholder verk som du har anmeldt selv (kode 1), verk som er anmeldt av norske medopphavsmenn (kode 2), verk som er anmeldt av norske musikkforlag (kode 3) og verk som er anmeldt av utenlandske rettighetshavere (kode 4).

Verksoversikten inneholder også titler som vi ikke kan se er anmeldt. Dette erstatter utsendelse av ferdig utfylte anmeldelsesskjema. Verker som ikke er anmeldt må  anmeldes snarest for at du ikke skal gå glipp av vederlag. Dersom du her finner verker som allerede er anmeldt, men under en annen tittel, må du kontakte Verksdokumentasjon snarest på eller på telefon 22 05 72 90 .

Frist for å klage på vektgruppeplassering er 6 uker fra mottakelsen av meldingsbrevet.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at du som medlem får enda bedre og raskere oversikt over dine verk på .