Ny styreleder i Clara

Representantskapet i foreningen Clara har valgt nytt styre. Ny styreleder er TONOs medlemssjef Jan Espen Storo.

 / 06/04/2010 /

På årsmøtet i Clara utpekte representantskapet det nye styret for foreningen:

Jan Espen Storo, leder, TONO(vara: Jan Richard Kjelstrup)

Benedicte Langford, nestleder, BONO(vara: Kari Astrup)

Tor Bernhardsen, Gramo(vara: Bente Jonsson)

Hege Lunde, Kopinor(vara: Hege Døssland)

Jon H. Knudtzon, Norwaco(vara: Ingelin Skaret)

Benedicte Langford fra BONO er ny nestleder.

– Videreføring av det gode arbeidet

Det blir spennende å ta fatt på vervet som styrelder i Clara, sier Jan Espen Storo. Det viktigste for meg som styreleder blir å sørge for at det gode arbeidet som er gjort i foreningens drøye ti år blir videreført.

Hva er Clara?

Clara er en forening som driver nettstedet . Foreningen har som formål å spre informasjon til allmennheten og relevante brukere om opphavsrettslige og andre regler, og bidra til å lette klarering av rettigheter til bruk av åndsverk og beskyttede prestasjoner og produksjoner.

Foreningen er etablert av sju norske forvaltningsorganisasjoner: