Miksebord_2_foto_KD
 © Kristian Dugstad / TONO

Ny tilskuddsordning for unge Oslo-kunstnere

Tilskuddsordningen «Neste generasjon» skal bidra til at unge kunstnere bosatt i Oslo lettere kommer i gang med virksomhet etter pandemien. Ordningen finansieres av Oslo kommune og administreres av by:Larm i samarbeid med Creo Oslo og musikkontoret MØST. Søknadsfrist er den 15. hver måned.

Oslo kommune har gjort en avsetning på 5 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen, som administreres av by:Larm i samarbeid med Creo Oslo og musikkontoret MØST. 

Søknader sendes til by:larm her, søknadsfristen er løpende, inntil midlene er oppbrukt, eller senest innen 15. mai 2022. Søkere som har sendt inn søknad innen 15. i måneden vil få svar på søknaden innen den 15. den påfølgende måneden. Den første tildelingen vil være innen 15. september 2021. Første tildeling gjelder utelukkende oppdrag som gjennomføres i 2021. 

Du kan søke fra 10 000 til 100 000 kroner.

Målsetting

Ordningen skal styrke de yngste kreative aktørene i Oslos kulturnæring. Målgruppen er unge kreative utøvere og næringsaktører som vil prioritere å benytte unge profesjonelle kulturnæringsaktører som leverandører. Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører lettere kommer i virksomhet etter pandemien, at næringslivet tar aktivt i bruk kunstneriske uttrykk i en gjenåpningsfase i Oslo, og til å koble næringsaktører med profesjonelle unge kulturnæringsaktører. Blant annet musikere, lyd- og lysdesignere, komponister, tekstforfattere, produsenter, manusforfattere, skuespillere, inspisienter og alle andre unge profesjonelle aktører innen kulturfeltet.

Ordningen er en oppdragsfinansiering, der tilskuddet skal føre til at en ung kulturnæringsaktør skal bli valgt som leverandør. Det kan være produksjoner i enhver profesjonell sammenheng der det trengs et kunstnerisk uttrykk – tv/radio/media/nett, film, sceneproduksjon, litteratur, design, mv. Oppdragsfinansieringen skal være en samfinansiering, der oppdragsgiveren står for en egenandel.

Kriterier for å søke

  • Prosjektets relevans og utviklingspotensial for leverandøren
  • Oppdragsfinansieringen skal ha en rekrutterende effekt, og ikke erstatte pågående oppdrag
  • Gjennomførbarhet innen skisserte rammer
  • Det forutsettes at oppdragsgiver dekker minimum 40% av honoraret til leverandøren som en egenandel. Egenandelen kan bestå av arbeidsgivers forpliktelser knyttet til f.eks. arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring og lignende, dersom leverandør mottar tilskuddet som lønn fra oppdragsgiver.
  • Den unge leverandøren skal være maksimalt 28 år (ikke fylt 29 år på søknadstidspunktet), profesjonell og bosatt i Oslo
  • Oppdragsgiver skal som hovedregel honorere/lønne den unge leverandøren etter gjeldende tariffavtaler, eller der det ikke finnes etter Creos minstesatser: (https://creokultur.no/lonn-og-arbeidsvilkar/frilanssatser/). Leverandøren skal honoreres på lik linje med  øvrige i prosjektet. Avvik fra hovedregelen skal begrunnes særskilt.
  • Søker må ha lovlig virksomhet og gyldig organisasjonsnummer

Her finner du søknadsskjema.

Les mer på by:larms hjemmesider her, eller ta kontakt på tilskudd@bylarm.no ved spørsmål.