Ny undersøkelse: Radio viktigste kilde for å oppdage ny musikk

Det er 35 år siden The Buggles påstod at ”Video killed the radio star”. Det skjedde ikke, og heller ikke streamingtjenester eller sosiale medier er viktigere kilder for nordmenn til å oppdage ny musikk, avslører en ny undersøkelse utført av analyseselskapet YouGov på vegne av TONO.

 / 07/12/2015 /

Det er 35 år siden The Buggles påstod at ”Video killed the radio star”.  Det skjedde ikke, og heller ikke streamingtjenester eller sosiale medier er viktigere kilder for nordmenn til å oppdage ny musikk, avslører en ny undersøkelse utført av analyseselskapet YouGov på vegne av TONO.

I TONOs undersøkelse Digital Music 2015, som er utført av analyseselskapet YouGov blant nordmenn i alderen 12-65 år sier 36 prosent at det var på radio de sist oppdaget en sang de likte. Radio er den plattformen der flest oppdager ny musikk i alle aldersgrupper, bortsett fra de mellom 12-17 år.

– Radio har alltid vært en veldig viktig kanal for artister og komponister som ønsker å nå bredt ut til folk, og nå har vi ferske tall som viser at radio også er kanalen som gjør nordmenn mest oppmerksomme på ny musikk. Det er kanskje overraskende for mange, med tanke på at radioen etter hvert har fått mange konkurrenter, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Radio viktigst for de mellom 40 og 65
Radioen har et særlig godt grep blant de mellom 40-65 år. Her sier nesten halvdelen at de sist oppdaget ny musikk på radio.  I aldersgruppen 18-39 år topper også radio, men her er andelen noe lavere enn blant de over 40. Blant de mellom 12-17 år er det streaming-tjenester eller venner som topper. 2 av 10 oppgir at de sist oppdaget ny musikk på denne måten, men også blant de aller yngste sier 10 prosent at radio som den kanalen de sist oppdaget en ny låt.

– Radio spiller nok generelt en viktigere rolle for de over 30 enn for de under, fordi radio kanskje er noe man typisk lytter til når man er på jobb eller i bilen til og fra arbeidsplassen. At de yngste ikke i like stor grad oppdager ny musikk på radio, trenger derfor nødvendigvis ikke å bety  at radioen er utkonkurrert av nye medier, men at de unge ikke er i en livssituasjon hvor det er naturlig å lytte like mye på radio som de litt eldre,  sier Martinsen.

yougov2
Stor mulighet for radiostasjonene
Både norske og utenlandske komponister gir tillatelse til bruk av sin musikk på radio via TONO, og kringkastingsområdet (radio og tv) utgjorde i 2014 det størst inntektsområde for TONO med 167,8 millioner kroner. Generelt kan man derfor si at radiospilling er en attraktiv kanal for de som skriver musikk, selv om nåløyet for å bli spilt på radio er trangt.

– Når vi nå har konkrete tall på at nordmenn først og fremst oppdager ny musikk på radio, så gir dette radiokanalene en betydelig mulighet til å være med å løfte frem norsk musikk. Når vi vet at nordmenn kun velger 12 prosent norskskrevet musikk når de streamer, så er det åpenbart at her er det et kjempepotensiale for radiokanalene til å hjelpe nordmenn å finne, og dernest streame, norsk musikk, sier Martinsen.

3 av 10 ber streamingtjenestene gjøre det enklere å finne norsk musikk
I undersøkelsen sier 9 prosent av de oppdager nye musikk via streamingtjenester, og 9 prosent YouTube. 32 prosent mener det burde bli lettere å finne lokal musikk hos digitale musikktjenester av denne typen.

– At nesten en tredjedel mener det bør være lettere å finne frem til lokal musikk hos streaming-tjenestene og andre digitale musikktjenester kan være verdt å merke seg. Streamingtjenestene blir stadig flinkere til å hjelpe lytterne å finne god musikk, men tre av ti nordmenn  mener altså fortsatt at det bør bli lettere å finne frem til norsk musikk, sier Martinsen.

yougov3

«Digital Music 2015» er en nordisk undersøkelse gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland på oppdrag fra TONO og dets søsterorganisasjoner i de nordiske landene. I Norge er det gjennomført 807 CAWI-intervjuer i perioden 17-29. September 2015. Respondentene var i alderen 12-65 år.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no.

 

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 27 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret i Norge. TONOs resultat overføres videre til rettighetshaverne i  fremførte verk, og dermed legger TONO til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. 

Illustrasjonsbilde øverst: istockphoto.com