Ny webtjeneste fra NCB – Album & Track Search

I september lanserte NCB en ny webtjeneste som vil gi komponister, tekstforfattere og musikkforlag mulighet til å få oversikt over hvilken musikk som har blitt utgitt gjennom årene.

 / 25/09/2007 /

Album & Track Search er en ny søkbar database som inneholder all musikk som via tillatelse fra NCB har blitt utgitt på fonogram og audiovisuelle produksjoner. Man kan gjøre søk på fysiske og elektroniske utgivelser, og man kan søke på albumnivå eller på enkeltspor.

I databasen vil man blant annet finne opplysninger om hvilke spor som finnes på et album, hvem som er rettighetshavere og opplysning om hvilket plateselskap som er utgiver. Gjør man søk på sine egne utgitte verk får man samtidig detaljinformasjon som for eksempel fordeling av splittandeler i verket. Tjenesten er gratis for alle medlemmer av TONO, de øvrige nordiske selskap samt de baltiske fremføringsselskapene, og man vil få tilgang til tjenesten gjennom TONOs webtjenester. De som allerede er registrert som bruker av denne tjenesten, vil automatisk få tilgang til den nye tjenesten. Til å begynne med forutsettes det at man tidligere har mottatt avregning fra NCB, men dette vil bli endret på i fremtiden til å gjelde alle som har tilgang til TONOs webtjenester. I slutten av året har NCB planlagt å lansere nok en tjeneste for medlemmene.Denne heter Distribution Search, og vil bli integrert med Album & Track Search.  Dette vil gi opphavsmenn og forlag muligheten til å se hvilke vederlag som har blitt utbetalt fra NCB for respektive spor og album helt tilbake til år 2000.