Nye arenaer

Norsk Komponistforening lanserer en helt ny tilskuddsordning for festivaler, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til etableringen av nye arenaer for samtidsmusikk. Det kan søkes om inntil kr 100.000,- pr år, i inntil to år. Søknadsfristen er 1. juni 2011.

 / 30/05/2011 /

Formål

NKF vil med denne ordningen oppmuntre til nye initiativ lokalt og regionalt, gjennom støtte til nye arenaer for samtidsmusikk. Tilskuddet gis som ett- eller toårig prosjektstøtte. Det kan ikke påregnes fornyet støtte.

Hvem kan søke

Festivaler, ensembler og organisasjoner, samt nye og enkeltstående prosjekter kan søke. Etablering av nye konsertformer, nye formidlingsarenaer og nye modeller for samarbeid mellom kunstarter, er eksempler på tiltak som kan få tilskudd fra denne ordningen. Maksimalt søknadsbeløp er 100.000,- kroner pr. år, i inntil to år.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett, søknadssum, finansieringsplan og motivasjon for tiltaket. Det må opplyses om det søkes om ett- eller toårig tilskudd. Det må også fremgå hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet.   

For mer informasjon:

Ta kontakt Norsk Komponistforenings administrasjon på tlf. 22418240 eller e-post  

Norsk Komponistforening, Kongens gate 4, 0153 Osloeller på e-post til