Over 4500 lag og foreninger har fått ny avtale

Nye avtaler med frivillig og profesjonelt musikkliv

TONO har inngått nye rammeavtaler med Norsk musikkråd, Forsvarets Musikk, Norsk Jazzforum og Norges Musikkorps Forbund.

 / 28/03/2023 /

De siste månedene har TONO forhandlet frem nye rammeavtaler som regulerer konsertframføringer for en rekke grupperinger i norsk musikkliv.

– TONO arbeider for at komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag skal få rimelig betalt når musikk fremføres offentlig. De nye avtalene med Norsk musikkråd, Forsvarets musikk og Norsk Jazzforum gir både frivillige og profesjonelle organisasjoner gode rammevilkår og forutsigbarhet i 2023. En viktig del av avtalen er at organisasjonene skal sende TONO rapporter over fremført musikk, slik at riktige rettighetshavere får betalt, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

Norsk musikkråd

Det er reforhandlet og signert to avtaler med Norsk musikkråd. Avtalene gjelder for 2023 og omfatter henholdsvis utøverlag og arrangørlag som er organisert under Norsk musikkråd.

Utøveravtalen

Det er intet mindre enn 4330 utøverlag som er omfattet av utøveravtalen. Lagene er medlemmer av de følgende organisasjonene: Dissimilis Norge, FolkOrg, Korpsnett Norge, Norges Kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund, Norsk Jazzforum, Norsk Munnspillforbund, Norsk Sangerforbund, Norsk Sangerforum, Norsk Viseforum, Norske Symfoniorkestres Landsforbund, Pascal Norge, Ung i Kor og Ung Kirkesang.

Avtalen gir utøverlagene rett til å fremføre TONOs repertoar på konserter de selv arrangerer, naturligvis innenfor avtalevilkårene for øvrig. Avtalen krever at utøverlagene sender fullstendige musikkrapporter til TONO senest 14 dager etter konsertene er avholdt.

Arrangøravtalen

Rammeavtalen for arrangørlag gjelder 235 lag som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk Jazzforum, Norsk Musikkråd, Norsk Viseforum og Norske Kulturarrangører.

Avtalen gir arrangørlagene anledning til å arrangere konserter der TONOs repertoar fremføres. Lagene plikter å sende fullstendige musikkrapporter til TONO senest 30. juni og 31. desember for foregående halvår.

TONO fakturerer Norsk musikkråd et samlet årlig vederlag for både utøveravtalen og arrangøravtalen.

Forsvarets Musikk

Avtalen gir Forsvarets Musikk rett til å fremføre TONOs repertoar på konserter i og utenfor militært område, så lenge Forsvarets Musikk selv er arrangør.

Avtalen gjelder for Forsvarets fem profesjonelle musikkorps i Oslo, Horten, Bergen, Trondheim og Harstad, samt Hans Majestet Kongens Gardes Musikktropp og Heimevernets Musikkorps.

Vederlaget faktureres samlet til Forsvarets Musikk sentralt, som månedlig også forplikter seg til å sende fullstendige musikkrapporter til TONO.

Jazzfestivalavtale med Norsk Jazzforum

TONO har reforhandlet og videreført «jazzfestivalavtalen» med Norsk Jazzforum (NJF).

Gjennom avtalen er festivalene som er medlem av NJF, sikret forutsigbarhet. Avtalen gir festivalene rett til å fremføre musikk som forvaltes av TONO på konserter de selv arrangerer.

NJF skal i henhold til avtalen samlet sende TONO rapporter over den enkelte festivals konserter, billettinntekter, mv., som i neste omgang skal danne grunnlag for vederlagsberegningen. TONO fakturerer NJF, som betaler samlet på vegne av samtlige festivaler.

Den enkelte festival plikter å sende TONO fullstendige musikkrapporter innen 30 dager etter festivalen fant sted, slik at TONO kan avregne vederlaget til de fremførte komponistene og sangtekstforfatterne, og deres musikkforlag.

«Tilleggsavtale» med Norges Musikkorps Forbund (NMF)

NMFs medlemmer er i utgangspunktet omfattet av den såkalte utøveravtalen mellom Norsk musikkråd og TONO. Utøveravtalen omfatter imidlertid ikke konserter med billettinntekter over kr. 50.000, nasjonale og regionale arrangementer.

NMF og TONO har siden 2009 hatt en tilleggsavtale som har regulert slike arrangementer. Avtalen er reforhandlet og gjelder nå også for 2023.

Tilleggsavtalen innebærer for eksempel at det enkelte medlemskorps ikke behøver å søke TONO om særskilte tillatelser for konserter som faller utenfor NMRs utøveravtale. Vederlaget for avtalen betales av NMF sentralt.