Nye medlemmer i styret og øvrige komiteer

Den 30. mai ble det avholdt årsmøte i samvirket TONO SA. Det ble valgt nye medlemmer til TONOs styre, kontrollkomite, stipendkomite og valgkomite.

 / 31/05/2017 /
Den 30. mai ble det avholdt årsmøte i samvirket TONO SA. Det ble valgt nye medlemmer til TONOs styre, kontrollkomite, stipendkomite og valgkomite.

TONOs årsmøte fant sted i går, 30, mai på Litteraturhuset i Oslo. Her ble TONOs årsregnskap for 2016 godkjent av andelshaverne i samvirket TONO SA, samt at det ble valgt inn en rekke nye representanter til TONOs styre og andre utvalg.

Styret
Det var i år valg på fem representanter og fem vararepresentanter for to år til TONOs styre, samt tre vararepresentanter for ett år (suppleringsvalg). Etter valget utgjør dermed representantene nedenfor TONOs styre. Styret velger selv, i sitt første møte, styreleder og nestleder blant styrets medlemmer for ett år. Navnene som står i kursiv i tabellen er de som var på valg i år, alle for to år – med unntak av noen plasser som skulle besettes for ett år, pga. at enkelte vararepresentanter er blitt flyttet til fast plass midt i sin valgperiode.

Representant Vararepresentant
NOPA Ingrid Kindem Jon-Willy Rydningen (1. vara)(ny)

Arvid Wam Solvang (2. vara)(ny, for ett år)

  Tove Bøygard (ny)
NKF Stine Sørlie (ny) Kristin Bolstad (1. vara) (ny, for ett år)

Glenn Erik Haugland (2. vara)(gjenvalg)

  Jørgen Karlstrøm
MF Philip Kruse (ny) Unni Boretti (1. vara)

Stine Osmo Lieng (2. vara) (ny)

  Kai Robøle
Fri plass Stian Westerhus (ny) Bugge Wesseltoft (gjenvalg)
  Rita Engedalen Jan Stefan Bengtsson (MF) (ny, for ett år)
  Ine Kristine Hoem (gjenvalg) Frida Ånnevik (ny)

 

TONOs kontrollkomite
Kontrollkomiteen har også fått nye medlemmer, og består etter styremøtet i juni av de følgende:

  Representant Vara
NOPA Ragnar Bjerkreim (gjenvalg) Morten Halle (gjenvalg)
NKF Bjørn Bolstad Skjelbred (ny) Therese Birkelund Ulvo (gjenvalg)
MF Frithjof Hungnes (ny) Knut Arne Holthe (ny)
Fri plass Benedicte Maurseth (gjenvalg) Thorbjørn Dyrud (gjenvalg)
Arving Guri Egge (gjenvalg) Elin Prøysen (gjenvalg)

 

Frie plasser i stipendkomiteen
TONOs stipendkomité består av to medlemmer fra NOPA, to fra Norsk Komponistforening, ett fra Norsk Musikkforleggerforening og to på frie plasser.  Foreningenes representanter utpekes av foreningene, mens TONOs årsmøte velger representanter til de frie plassene. Det ble i årsmøtet valgt representanter på frie plasser. De følgende ble valgt:

 

Representant Vara
Fri plass Hedvig Mollestad Thomassen (ny) Heida Mobeck (ny)
Fri plass Hanne Kolstø (ny) Bendik Brænne (ny)

 

Valgkomite
Det er TONOs styre som ifølge vedtektenes § 24 (1), tredje setning har til oppgave å foreslå for årsmøtet representanter til valgkomiteen. Årsmøtet tok styrets innstilling til følge.  Valgkomiteen består dermed av de følgende representanter i den kommende toårsperioden:

 

NOPA Lars Martin Myhre (gjenvalg) Karoline Krüger (gjenvalg)
MF Kristin Andersen (gjenvalg) Frithjof Hungnes (gjenvalg)
NKF Nils Henrik Asheim (gjenvalg) Helge Sunde (gjenvalg)
Fri plass Hanna Paulsberg, NOPA (gjenvalg) Dag Erik Knedal Andersen (gjenvalg)