Nye minimumstariffer for NCB

Forandringene skjer bl.a. på disse områdene(ny minstepris i parentes):

CD-singel (kr 1,05)         CD (kr 5,21)MC (kr 3,04)CD enhanced (kr 5,21)DVD (kr 6,10) 

Oppdaterte og komplette NCB-tariffer vil tilgjengeliggjøres i begynnelsen av januar.