Nye rutiner for medlemmer av Norske Konsertarrangører

Fra 1. juli må konsertarrangører som tidligere har vært en del av Norske Konsertarrangører (NKA) sin TONO-avtale inngå egne avtaler med TONO.

 / 30/06/2017 /
Fra 1. juli må konsertarrangører som tidligere har vært en del av Norske Konsertarrangører (NKA) sin TONO-avtale inngå egne avtaler med TONO.

NKA og TONO har dessverre ikke kommet frem til enighet vedrørende en ny avtale. Det foregår per nå ikke forhandlinger isolert sett. Vi har likevel en intensjon om å finne gode løsninger, og er i pågående forhandlinger med Norsk Musikkråd, hvor NKA også er representert. Her dreier det seg om ideelle og/eller frivillige organisasjoner. Det er vår intensjon å finne løsninger som alle parter kan stille seg bak.

Fraværet av en avtale med NKA innebærer at NKAs medlemmer må klarere fremføringsrettighetene direkte med TONO på individuelt, selvstendig grunnlag fra 1. juli. NKA har i samarbeid med, og med informasjon fra TONO, informert medlemmene om de nye rutinene per e-post i mars. TONO har også kontaktet alle berørte arrangører direkte. Vi gjentar like fullt hvordan de berørte arrangører skal forholde seg til TONO fremover.

De som tidligere har TONO-rapportert via NKA, må nå gjøre dette direkte til TONO.  Arrangørene må samtidig betale TONO-vederlag etter ordinære tariffer.

TONOs tariffer for konsert og event er beskrevet her HER. Tariffer for bakgrunnsmusikk er beskrevet HER.

Konserter avholdt 1. halvår 2017 skal rapporteres til NKA som tidligere, med NKAs rapporteringsskjema med frist den 30. august 2017. NKA sender dette videre til TONO. For konserter som avholdes etter 1. juli må man forholde seg direkte til TONO.

Prosedyre for inngåelse av avtale

Bakgrunnsmusikk
Benytt Avtaleskjema her på tono.no, fyll det ut og send det til oss så snart som mulig. Alle arrangører må inngå en fast, løpende avtale for bakgrunnsmusikken, og deretter velge hvilken type avtale som er ønsket for konsertene. I skjemaet må dere oppgi følgende:

*Forklaring på konsertavtalene:

Alle avtaletyper blir beregnet iht. tariff.

Vi oppfordrer alle som har spørsmål om å kontakte oss direkte på telefon 22 05 72 95, eller på mail til marked@tono.no.