Nye styre- og komitémedlemmer i TONO

Etter TONOs årsmøte 30. mai 2013 er det formelt valgt nye medlemmer til TONOs styre, kontrollkomité, valgkomité, samt to medlemmer til TONOs stipendkomité.

 / 31/05/2013 /

Valgkomiteens innstilling fikk tilslutning på TONOs årsmøte på Popsenteret i Oslo den 30. mai.  Også endringsforslagene til TONOs vedtekter som del av overgangen til samvirkeformen ble vedtatt. Dette betyr blant annet at styremedlemmer velges for ulike perioder i en overlappingsordning. Hensikten er å skape kontinuitet i styrearbeidet.  TONOs nye styremedlemmer er valgt for henholdsvis 1 og 2 år og består av: Ragnar Bjerkreim (1 år) og Bjørn Eidsvåg (2 år). Åse Hedstrøm (2 år) og Bjørn Bolstad Skjelbred (1 år). Philip Kruse (2 år) og Unni Boretti (1 år). Bendik Hofseth (NOPA, 2 år), Rita Engedalen (1 år) og Ine Kristine Hoem (2 år). Håvard Offer-Ohlsen og Torunn Elstein (valgt i forkant av årsmøtet av TONOs ansatte) Ingrid Kindem (1. vara, 2 år) og Hanne Hukkelberg (2. vara, 1 år) Glenn Erik Haugland (1. vara, 2 år) og Synne Skouen (2. vara, 1 år) Lisbeth Frøystadvåg (1. vara, 2 år) og Steinar Fjeld (2. vara, 1 år). Bugge Wesseltoft (vara, 2 år, NOPA), Stian Westerhus (vara, 1 år) og Knut Schreiner (vara, 2 år) Bjørn Gabrielsen (1. vara), Hege D Harstad (2.vara), Herman Foss (3. vara) og Ingrid Østgård (4. vara). (Valgt i forkant av årsmøtet av TONOs ansatte)

Kontrollkomiteen velges for to år av gangen, og består etter årsmøtets vedtak av Stein Eide (NOPA), Asbjørn Schaathun (NKF), Odd Steenberg (NMFF), Benedicte Maurseth (fri plass) og Elin Prøysen (arving). Morten Halle (NOPA), Magnar Åm (NKF), Øyvind Broch (NMFF), Jenny Hval (fri plass) og Elisabeth Sønstevold (arving). TONOs stipendkomité består av 2 medlemmer fra NOPA, 2 medlemmer fra NorskKomponistforening, 1 medlem fra Norsk Musikkforleggerforening og 2 frie plasser. Foreningenes representanter utpekes av foreningene, mens TONOs årsmøte velger representanter til de frie plassene. Representantene som ble valgt for to år, var Solveig Slettahjell (NOPA), Alexander Rishaug, Hanne Kolstø (vara) og Thomas Dybdahl (vara).

Representantene til valgkomiteen var innstilt av styret, jf. vedtektenes § 24 (1), og fikk sin tilslutning av TONOs årsmøte. Komiteens representanter er Jon‐Willy Rydningen (NOPA), Nils Henrik Asheim (NKF), Steinar Fjeld fra NMFF og Unni Løvlid (fri plass). Tonje Unstad (NOPA), Helge Sunde (NKF), Jan Paulsen (NMFF) og Kristoffer Lo (fri plass). Kandidatene til styret og de ulike komiteer var i forkant av årsmøtet innstilt av valgkomiteen. Her er komiteens begrunnelse:

I lys av TONOs overgang til organisasjonsformen «Samvirke» pr 1. januar 2013, ba årsmøtet TONOs styre foreta en juridisk utredning av TONOs vedtektsbestemmelser om kulturelle midler og styresammensetningen i forhold til likhetsprinsippet i samvirkeloven.