Nyhetsbrev distribuert i dag

TONO sender i dag ut nyhetsbrev til de av våre rettighetshavere vi har e-postadresse til.

 / 25/09/2013 /

TONO ønsker kontakt og dialog med de komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag som er tilknyttet oss. Vi har derfor i år etablert flere nye digitale kommunikasjonskanaler, deriblant i flere sosiale medier samt et nyhetsbrev. Sistnevnte ble etablert med første utsendelse i vår, og benyttes når vi har særskilte ting å informere dere om.

Utsendelsen er basert på de e-postadresser som er oppgitt til oss fra hver enkelt medlem, enten i direkte kontakt eller i våre webtjenester med inngang her fra tono.no. Nyhetsbrevet  inneholder invitasjon til medlemsseminaret 8. oktober, en oppfordring om å rapportere inn nye verk og konserter så raskt som mulig, samt en sak om TONOs sosiale medier-tilstedeværelse. 

Vi håper dere opplever ønsket fra TONO-administrasjonen om tettere kontakt, og det aktuelle nyhetsbrevet, som positivt!

 

En webversjon av nyhetsbrevet kan leses her: