TONO.no med nytt design

TONO har fått ny forside og et oppdatert nyhetsmagasin. Med nytt design flere steder på TONO.no skal det bli både enklere og mer attraktivt å besøke oss på nett.

 / 12/09/2019 /

TONOs viktigste oppgave er å forvalte fremføringsrettigheter i musikkverk. Det betyr å være et salgs- og forhandlerledd ut mot bedriftsmarkedet på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere – og som nonprofit-virksomhet å videreformidle inntekter tilbake til opphaverne vi representerer.

– Men vi skal også forklare og synliggjøre vår virksomhet, våre medlemmers yrkesutøvelse, opphavsretten og musikkens verdi. Vårt kommunikasjonsarbeid er et lyttende og et formidlende arbeid, og når vi skal formidle på nett er et godt design en viktig del av formidlingen. Vi har nå fått et nytt og oppdatert nettsidedesign som forhåpentligvis gjør det enda enklere å ta inn den informasjon man blir presentert for på tono.no. Vi håper også at det gjør tono.no enda mer attraktiv å oppsøke i jakt på informasjon om musikk, musikkrettigheter og vår virksomhet, forteller Willy Martinsen, Kommunikasjonssjef i TONO.

Det nye designet er utviklet av byrået Strand og Lund i samarbeid med TONOs kommunikasjonsavdeling.