Nytt styre i TONO

På TONOs årsmøte tirsdag 9. mai ble nytt styre valgt for 2 år.Ragnar Bjerkreim ble valgt til styreleder og overtok dermed vervet etter Håkon Berge.

 / 11/05/2006 /

Styret består av 4 representanter fra Norsk Komponistforening(NKF), 4 representanter fra NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), 1 representant fra Norsk Musikkforleggerforening(NMFF) pluss en møtende vararepresentant, samt en medarbeiderrepresentant.

TONOs styre ser ut som følgende: Ragnar Bjerkreim(NOPA), styrelederHåkon Berge(NKF), nestlederSynne Skouen(NKF)Peter Tornquist(NKF)Asbjørn Schaatun(NKF)Bendik Hofseth(NOPA)Anita Skorgan (NOPA)Geir Holmsen(NOPA)Leif Dramstad(NMFF)Ken Ingwersen(NMFF), møtende varaElisabeth Dahl, medarbeiderrepresentant (observatør)

I tillegg ble Glenn Erik Haugland(NKF) valgt som ny ordfører i representantskapet etter at Sigmund Groven(NOPA) har innehatt vervet i 2 år.