Har du oppdatert kontonummer på mitt TONO?

Neste uke kommer årets siste TONO-avregning. Husk å sjekke at du har riktig kontonummer oppført på Mitt TONO.

 / 29/11/2022 /
Medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo.

– TONO avregner penger for siste gang i 2022 neste uke. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å sjekke at de har riktig kontonummer registrert på Mitt TONO, sier Jan Espen Storo, medlemssjef i TONO.  

Dersom du skal endre i kontonummer hos TONO er det viktig å gjøre så snart som mulig, og senest torsdag 1. desember.

Pass også på at øvrig kontaktinformasjon, som e-post og adresse, er korrekt. Har du spørsmål kan du kontakte medlemsservice på medlem@tono.no eller tlf.: 22 05 72 80.

Her er en snarvei til Mitt TONO