Oppdatering i vilkår for konsertarrangører

TONO har oppdatert vilkårene for konsertarrangører med virkning fra 21. mars 2023.

 / 28/03/2023 /

Kravet i pkt. 1 («tillatelse før arrangementet») om er endret til at søknaden må være mottatt av TONO før konserten finner sted – og ikke 7 dager før slik som tidligere.

Pkt 3 («Beregning av vederlaget») er endret slik at på konserter der det spilles både musikk som TONO forvalter og musikk som ikke forvaltes av TONO så vil beregningsgrunnlaget (antall tilhørere og brutto billettinntekter) bli redusert forholdsmessig før vederlaget blir fastsatt etter TONOs tariffsatser for konsert og arrangement. Før ble denne reduksjonen gjort etter at vederlaget allerede var beregnet ut fra billettinntekter og TONOs satser.

TONOs kunder trenger ikke å foreta seg noe nytt i forbindelse med endringene.

For mer info, les de oppdatert vilkårene her: Vilkår for konserter og events