NCBs vei videre

Den 7. desember la NCBs ledelse frem et forslag til en fremtidig modell for forvaltningen av mekaniske rettigheter i Norden for NCBs styre. Forslaget vil innebære at NCBs administrative aktiviteter knyttet til lisensiering, innsamling og distribusjon av musikkrettigheter vil fortsette uforstyrret, men i en ny organisatorisk form.

 / 22/12/2016 /

Den 7. desember la NCBs ledelse frem et forslag til en fremtidig modell for forvaltningen av mekaniske rettigheter i Norden for NCBs styre. Forslaget vil innebære at NCBs administrative aktiviteter knyttet til lisensiering, innsamling og distribusjon av musikkrettigheter vil fortsette uforstyrret, men i en ny organisatorisk form.

Administrasjon av opphaveres rettigheter i plateproduksjoner og AV-produksjoner utføres av NCB på vegne av eierselskapene, som er TONO og TONOs nordiske søsterselskaper. NCBs ledelse, i samarbeid med eierselskapene, arbeider denne høsten med å utvikle en ny modell for den fremtidige driften av selskapet. Forslaget som ble lagt frem for NCBs styre 7. desember innebærer at NCBs administrative aktiviteter knyttet til lisensiering, innsamling og distribusjon av musikkrettigheter vil fortsette uforstyrret, men i en ny organisatorisk form – konkret hvor alle administrative aktiviteter og sentrale administrative ressurser settes ut til TONOs danske søsterselskap KODA. De vil, i tråd med forslaget, være en «service provider» som skal ivareta NCBs kjernevirksomhet og kommersielle kompetanse. En formell beslutning er ventet på en ekstraordinær generalforsamling 22. mars 2017.

Dersom generalforsamlingen vedtar forslaget, vil NCB og NCBs eierselskaper sikre at implementeringen av den nye modellen gjøres på en måte som ikke vil ha noen negativ innvirkning for verken komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag eller for NCBs kunder.