Lever av rettigheter

«På samme måte som at du betaler for maten som bonden jobber hardt for å produsere, må du også betale eieren av det musikalske verket du bruker.» Musikkforleggerne vil øke bevisstheten om rettigheter knyttet til framføring og trykking av noter gjennom ny kampanje.

 / 07/09/2021 /

I sin nye informasjonskampanje vil foreningen Musikkforleggerne skape bevissthet rundt musikkrettigheter. På samme måte som at bonden er avhengig av å få betalt for produktene sine, lever musikkskapere av de økonomiske rettighetene knyttet til sine verk.

Betaler man ikke for maten, mister bonden inntekten, og kan heller ikke fortsette å produsere mat. Mister opphaverne inntektene fra musikkrettighetene, må også de skaffe seg annet arbeid. Da risikerer vi å miste fremtidig norsk musikk.

Gjennom kampanjen vil Musikkforleggerne skape forståelse for regelverket knyttet til framføring av levende musikk og kjøp og bruk av noter.

Du kan lese mer om kampanjen på Musikkforleggernes hjemmeside.

Musikkforleggerne er en av tre gruppeforeninger som er representert i TONOs styre og øvrige komiteer og utvalg. Disse medlemsorganisasjonene arbeider for å bedre rammevilkårene for komponister og tekstforfattere i Norge gjennom blant annet politisk påvirkning.

Du kan lese mer om gruppeforeningene her.

TONO har bidratt med fagkunnskap i Musikkforleggernes arbeid med denne kampanjen.