Opphavsrett til salgs

Film- og TV-komponister presses til å selge ut sin opphavsrett. En ny internasjonal kampanje vil skape blest om problemet.

 / 26/03/2021 /

Stadig flere film- og TV-komponister opplever at produksjonsselskaper vil kjøpe dem ut av egen opphavsrett.

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å bevisstgjøre medlemmene våre, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO.

Trenden er en trussel mot prinsippene bak den kollektive forvaltningen, som har vært den viktigste fremgangsmåten rettighetshaverne har til å kjempe for rimelig betaling for komponister og sangtekstforfattere gjennom de siste 100 årene.

CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kunstneres kollektive forvaltningsselskaper setter nå fokus på problematikken gjennom en ny kampanje.

Kjøpes ut av eget verk

Musikkskapere opplever et stadig større press fra internasjonale medieselskaper om å selge rettighetene til sine egne verk. Gjennom buy-out-avtaler sikrer de seg alle inntekter forbundet med produksjonen. Musikkskaperne mottar en engangssum, og mister sin rettmessige del av framtidig verdiskapingen.

– Komponister som har signert en buy-out-avtale får ikke være med på reisen dersom produksjonen blir en suksess. Tenk på alle utnyttelsesmulighetene det er for slik musikk: Kringkasting, strømming, radio, CD, teater, reklame, leker og bursdagskort. Ingen av disse inntektene kommer musikkskaperen til gode, forteller Inger Elise Mey.

Avdelingsdirektøren i TONOs avdeling Online Media har et brennende engasjement for tematikken. Hun har gjennom en årrekke jobbet aktivt med de internasjonale vilkårene for opphavere, blant annet gjennom sentrale verv i CISAC, og den tilsvarende europeiske lobbyorganisasjonen GESAC.

Under Bylarm 2020 organiserte Online Media-avdelingen i TONO et foredrag, der tema var nettopp det økende presset på film- og TV-komponister. Et press som dessverre ikke har blitt mindre.

– Selv om det er frivillig å signere en buy-out-avtale, har musikkskaperne lite å stille opp med i forhandlinger med store internasjonale medieselskaper. Takker de nei, går selskapet sannsynligvis videre til noen andre som er villig til å akseptere avtalevilkårene. Komponisten risikerer dessuten å bli ‘svartelistet’.

Din musikk, din framtid

Gjennom kampanjen Your Music Your Future vil CISAC, den internasjonale paraplyorganisasjonen for opphavsrettsselskaper som TONO, skape bevissthet om problematiske buy-out-avtaler.

– Slike avtaler har lenge vært vanlig i USA, men det er først med video-on-demand-strømmetjenster at trenden har blitt vanlig i Europa. CISACs arbeid med informasjonssiden YMYF er en reaksjon på at problemet har spredt seg – Men det er ingen løsning, sier Mey.

Ettersom strømmetjenestene og produksjonsselskapene inngår internasjonale avtaler med komponistene, forholder de seg ofte til amerikansk eller annen internasjonal lovgivning. Dermed nytter det ikke at opphavere har lovbeskyttelse mot buy-out-avtaler i Europa.

Svært ofte strider Buy-out-avtalene med komponistenes eksisterende forvaltningskontrakter. Det er imidlertid ikke mye selskaper som TONO kan gjøre med kontrakter inngått direkte mellom komponister og private selskaper.

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å bevisstgjøre medlemmene våre. En komponist må vite hva de sier fra seg, når de signerer en slik avtale, sier Mey.

Saken ble redigert 26. april. To feilaktig navngitte selskaper har blitt fjernet fra teksten.

Lov om opphavsrett til åndsverk. Foto: Kristian Dugstad