Oversikt over subsidierte konsertsteder

Da TONO begynte å avregne konserter etter ny modell i 2010, ble det opprettet en egen pulje som kalles subsidiert pulje. Her er oversikt over kunder/konsertarrangører som tilhører denne puljen.

 / 10/02/2012 /

Hva er subsidierte konserter?

Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler.

Den subsidierte puljen er primært til partiturmusikk eller annen musikk som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de mest enkle musikkformer. At puljen ”subsidieres” betyr at puljebeløpet blir tilført fordelingsmidler fra blant annet uidentifiserte verk. Puljen omfatter blant annet konserter med orkesterselskapene, på musikkhøgskolene, i musikkforeninger, mv.

For at konserter arrangert av den enkelte konsertarrangør kan komme i denne puljen er det et overordnet kriterium at det spilles partiturmusikk eller lignende verk, som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de enkleste former og hvor komponisten via sitt partitur har en høy grad av kontroll over enhver fremføring. TONOs styre har utarbeidet adgangskriterier til subsidiert avregningspulje.

Kunder i subsidiert pulje

Barratt Due Musikkinstitutt
Bergen Filharmoniske orkester
Bit 20 Ensemble
Bodø Sinfonietta
Borealis
Det norske blåseensemble
Det norske kammerorkester
Festspillene i Bergen
Festspillene i Elverum
Festspillene i Nord-Norge
Forsvarets regnskapsadministrasjon
Høgskolen i Tromsø
International Chamber Music Festival
Klassisk
Kristiansand symfoniorkester
Nord-Norsk symfoniorkester
Norges musikkhøgskole
Norsk kulturskoleråd
NRK kringkastingsorkesteret
NTNU
Ny musikk
Oslo-filharmonien
Oslo kammermusikkfestival
Oslo sinfonietta og Cikada
Risør kammermusikkfest
Stavanger symfoniorkester
Troldhaugen
Tromsø kammerorkester
Tronhdim kammermusikkfestival
Trondheim symfoniorkester
Ultima Oslo contemporary Music Festival
Universitet i Agder
Universitet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitet i Stavanger
Vestfold Festspillene AS