PIRACY KILLS MUSIC

En samlet musikkbransje tar nå initiativ til en kampanje mot ulovlig nedlasting av musikk. Artister, låtskrivere, plateselskap (musikkselskap) og andre rettighetshavere på musikksiden vil gjennom kampanjen Piracy Kills Music sette fokus på de samfunnsmessige uheldige konsekvenser av den økende ulovlige nedlastingen.Kampanjen blir lansert 8. februar på årets by:Larm i Trondheim.

 / 06/02/2007 /

Her følger et utdrag fra kampanjens pressemelding:

De siste årene har den ulovlige nedlastingen økt dramatisk. Siden 1998 har salget av musikk blitt redusert med 30 %. Bare siden i fjor har antall solgte enheter blitt redusert med 12 %.

Årlig lastes det ned ulovlig for mellom 8 og 16 milliarder, bare i Norge. Et svært forsiktig anslag tilsier et årlig tap for bransjen på minst 200 millioner kroner. Undersøkelser viser at det er unge mellom 13 og 25 år som utgjør hovedgruppen av ulovlige nedlastere. Av disse oppgir nesten 50 % at de ikke vet at det er forbudt med ulovlig nedlasting og fildeling. I første omgang er målet med kampanjen å gjøre oppmerksom på hva som er lov og ikke lov.

Om vi får redusert uvitenhets-andelen er mye gjort i første omgang. Dette er ingen kampanje der 15-åringer skal arresteres på gutterommet etter politirazziaer. Det er en kampanje der det kulturelle aspektet skal settes på dagsorden, og at et økt fokus på konsekvensene av den ulovlige nedlastingen, skal føre til større forståelse for at dette er en kamp for god og variert musikk – også i fremtiden.
www.piracykillsmusic.noBred støtte fra artistene