Pliktavleveringen av lydopptak

For å sikre at alle lydopptak som er publisert i Norge blir bevart på linje med annet materiale, gjennomfører Nasjonalbiblioteket i år en større informasjonskampanje om pliktavlevering av lydopptak.

 / 31/08/2007 /

Av Richard Gjems, Nasjonalbiblioteket Informasjonskampanjen skjer på bakgrunn av flere forhold: For det første ønsker Nasjonalbiblioteket å fange opp flere av utgivelsene som omfattes av pliktavleveringsloven. Særlig gjelder dette utgivelser fra det stadig voksende antallet mindre, uavhengige selskap og produsenter. Dernest er ett av hovedpoengene med kampanjen å informere om den nye mottaksadressen for pliktavleverte lydopptak: 8607 Mo i Rana.

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn alt materiale som publiseres i Norge. Dette gjelder også musikk og andre lydfestinger. Produsenter av dette materialet er, i følge pliktavleveringsloven, pålagt å sende inn to eksemplarer vederlagsfritt til Nasjonalbiblioteket.

Målet med pliktavleveringen er å sikre bevaring og gjenfinning, nå og i fremtiden. Avleverte lydopptak gjøres også tilgjengelig for dokumentasjonsarbeid, studier og forskning. Nasjonalbibliotekets materiale formidles og gjennom utstillinger og andre kunnskaps- og kulturarrangementer.

Alle avleverte lydopptak registreres i nasjonaldiskografien, en oversikt over norske utgivelser som Nasjonalbiblioteket har utarbeidet fra 1990 og fremover. Nasjonalbiblioteket har som mål at nasjonaldiskografien skal være mest mulig komplett. Nasjonaldiskografien er fritt tilgjengelig på: