Polaris Hub søker juridisk rådgiver og dataanalytiker

Polaris Hub, som forhandler og inngår avtaler med musikkstrømmetjenesten på TONOs vegne, skal ansette en ny juridisk rådgiver og en dataanalytiker.

 / 12/10/2023 /

Polaris Hub representerer de nordiske rettighetsorganisasjonene TONO, KODA (DK), TEOSTO (FI), og STEF (IS) i forhandlinger med og lisensiering av store internasjonale strømetjenester som blant annet Spotify, Apple, YouTube og Meta.

Nå søker selskapet folk til to nyopprettede stillinger: En juridisk rådgiver og en dataanalytiker.

Dataanalytikeren skal styrke selskapets arbeid med innsiktsanalyse på tvers av multiterritoriale avtaler med digitale tjenesteleverandører. Som dataanalytiker hos Polaris Music Hub vil du spille en avgjørende rolle i å støtte forhandlingsteamet, for å kunne sikre rettferdige avtaler med digitale tjenesteleverandører i en bransje i kontinuerlig utvikling.

Den juridiske rådgiveren vil spille en nøkkelrolle i forhandlinger og i håndteringen av komplekse multiterritoriale avtaler og lisenser.

Søk stillingene her:

Juridisk rådgiver: Do you have a passion for music, in addition to solid legal experience with IPR? Polaris Music Hub is now hiring a Legal Advisor!

Dataanalytiker: Do you have a passion for music, in addition to strong analytical skills? Polaris Music hub is now hiring a Data Analyst!

Om Polaris Hub

Polaris Hub er en joint venture opprettet av de nordiske innsamlingsselskapene Koda (DK), Teosto (FIN) og TONO (NO). Polaris Hub opptrer på vegne av alle tre organisasjonene når de forhandler og inngår avtaler med internasjonale digitale musikktjenester. Siden huben ble etablert i 2018, har den blant annet forhandlet nordiske avtaler med Meta (Facebook & Instagram) Spotify og YouTube. Besøk https://polarismusichub.com/