Presisering angående ny lytterundersøkelse for lokalradio

TONO knyttes feilaktig til en lytterundersøkelse som i disse dager markedsføres ut mot norske lokalradioer. Vi har hverken gitt støtte til eller godkjent den.

 / 21/11/2023 /

TONO er gjort kjent med at det har blitt distribuert informasjon til aktører innen lokalradiobransjen vedrørende en ny lytterundersøkelse. I markedsføring av undersøkelsen skrives det blant annet at:

«Målingen gjøres i samarbeid med Infact og den er godkjent for bruk overfor TONO. Du trenger ikke andre undersøkelser enn denne!» (Sitat fra e-post sendt den 14. november til lokalradioer angående undersøkelsen.)

TONO åpnet fra og med januar 2018 for redusert musikktimepris for kanaler med lav lytteroppslutning i sine sendeområder, og siden den gang har vi mottatt dokumentasjon fra kringkasterne med resultater fra Kantars offisielle CATI-undersøkelser. Dokumentasjon av faktisk lytting er ikke et krav for å få en lisens fra TONO, men er en mulighet for lokalradioene. En rekke nisjekanaler og små lokalradioer har med denne justeringen fått redusert sitt TONO-vederlag sammenliknet med tidligere.

Kantars undersøkelser oppfyller flere viktige kriterier for å kunne benyttes som dokumentasjon på faktisk ukentlig lytting. Foruten å være utført av et etablert og anerkjent selskap for medieundersøkelser, er det full transparens rundt målingsprosessen, det presenteres dokumentasjon på utvalg, spørsmål og metode, undersøkelsen foretas over lang tid og med et betydelig antall intervjuer som dekker hele sendeområdet for hver lokalradiokanal.

Per november 2023 har ikke TONO blitt presentert med alternative lytterundersøkelser som oppfyller tilsvarende kriterier, og det blir dermed heller ikke mulig å kvalitetssikre resultater eller sammenlikne på tvers av undersøkelsene. TONO har følgelig heller ikke godkjent noen slik alternativ undersøkelse.

TONO ser alvorlig på å bli forbundet med en informasjonskampanje vi verken har gitt støtte til eller godkjent.

For mer informasjon:

Herman Foss, Rådgiver i Medieavdelingen i TONO, herman.foss a tono.no
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen a tono.no, tlf. +47 909 65 254