Rapporter konserter innen 1. februar

Vil du ha konsertavregning fra TONO til høsten må du registrere både låtene og konsertene hos oss innen 1. februar.

 / 29/01/2019 /

Vil du ha konsertavregning fra TONO til høsten må du registrere både låtene og konsertene hos oss innen 1. februar.

Førstkommende fredag er siste frist for å registrere låter og konsertfremføringer som skal være med i konsertavregningen til høsten. Uten riktig informasjon kan ikke TONO avregne pengene dine.

Arrangører har ansvar for å rapportere konserter inn til TONO, men selv om en del gjør det, er det svært nyttig for oss å motta konsertrapporter fra medlemmene selv. Dette hjelper TONO å fange opp konserter vi ellers kunne ha gått glipp av. Dessuten lar din rapport oss kvalitetssjekke arrangørrapportene.

Registrer låtene raskt – én gang

Straks et verk er skrevet bør du registrere det i TONO.

– Vi får inn ganske mange konsertrapporter med verk vi ikke finner i våre databaser. Det skyldes typisk at medlemmet ikke har registrert det i TONO ennå. Da må vi legge det inn som et uanmeldt verk i påvente av at det kommer inn en registrering, forteller Hege Dreyer Harstad på TONOs medlemsservice.

Og hva fører dette til for deg som har skrevet dette uanmeldte verket? Jo, for det første må vi sette av midler til avregning på verk vi ennå ikke vet hvem som har skrevet, og for deg betyr det helt konkret at du ikke vil få avregning før du har registrert verket.

Det er også greit å være klar over at ulike forvaltningsselskaper har litt ulik praksis. To eksempler er tyske GEMA og engelske PRS som opererer med ett års frist for konsertrapporter. Har de ikke fått rapport for en konsert innen ett år etter fremføring kan det være vanskelig for oss å få penger derfra.

Slik rapporterer du

Alle TONO medlemmer kan enkelt rapportere sine konserter og registrere verk på nettjenesten Mitt TONO. Her er kan du også se tidligere avregninger.

Dersom du ikke har brukerkonto, oppretter du dette på samme side.

Har du spørsmål om registreringer, avregninger eller annet, ta kontakt med medlemsservice på tlf. 22 05 72 80 eller på mail til medlem@tono.no.

Registrer konserter og verk i nettjenesten Mitt TONO innen fredag 1. februar.