Rapporteringsfrist nærmer seg

Rapporteringsfristen for konserter i 2. halvår 2013 er 1. februar.

 / 09/01/2014 /

Det er kun få uker igjen til fristen for å rapportere inn konserter for 2. halvår 2013. Dette gjør du enkelt og greit selv på .