Rapportskjema TV-produksjoner

TONO og NCB har laget et nytt skjema som skal brukes til rapportering for musikk brukt i TV-produksjoner. Dette er enklere og mer effektivt enn det tidligere skjemaet.

 / 04/11/2011 /

All musikk skal fylles inn i skjemaet. Dette gjelder også musikk som NCB ikke lisensierer, men som TONO forvalter rettighetene til. NCB vil skille ut de opplysningene de ikke trenger. Når skjemaet er ferdig utfylt, sendes det til kontaktperson i TV-kanalene og til NCB som tidligere.

(Se under Kunder – fremføring. Skjemaet heter «TONO/NCB – Musikkrapport for film-/TV-produsenter»)

Huskeliste til utfylling av rapportskjemaet

Spørsmål?

Spørsmål om skjemaet kan rettes til rapportsjef Elin Heer . Tlf: 22057215.