Refleksjoner over tidens dynamikk

MUSIKKFORUM, tirsdag 31. mai: Refleksjoner over tidens dynamikk. Litteraturhuset (Kverneland), kl. 19:00.

 / 18/05/2011 /

Komponister disponerer sitt materiale over tid, setter sine passasjer inn i tid og spiller på lytterens opplevelse av tid. Hva er forholdet mellom naturvitenskapenes definisjon av tid og menneskenes opplevelse av den? Finnes det tid uten bevissthet? Gjennom flere bøker har filosof Truls Wyller drøftet slike spørsmål, og i foredraget vil han se nærmere på forholdet mellom ”dynamiske” og ”statiske” tidsoppfatninger: Med utgangspunkt i tenkere som Augustin, Bergson, Husserl og McTaggart argumenterer han for at i en verden uten mennesker er det ikke rom for noen egentlig, dynamisk forandring. I en slik verden blir det heller ingen forskjell på tenkt og virkelig tid, hevder han.

Truls Wyller

Truls Wyller er født i 1951. Han studerte ved Universitetet i Oslo og er nå professor i filosofi ved NTNU. Han har hatt flere forskningsopphold ved tyske universiteter. Foruten vitenskapelige artikler har han skrevet bøker om tid og rom, Kants filosofi, etikk og rettferdig krig. Hans siste utgivelse er Hva er tid, Universitetsforlaget 2011.

Musikkforum

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.