Rekordmange nye TONO-medlemmer i 2013

Aldri tidligere har interessen for å knytte seg til TONO-vært større enn i 2013.

 / 30/01/2014 /

85 år etter etableringen har TONO aldri inngått flere nye forvaltningskontrakter med komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag enn i 2013. I løpet av året skrev TONO forvaltningskontrakt med 1547 enkeltpersoner og 5 musikkforlag. Det er det høyeste antallet nye rettighetshavere i løpet av et kalenderår noen sinne. Til sammenlikning kom det til 1495 nye rettighetshavere i 2012, og 892 i 2004.

– Brorparten av de nye rettighetshaverne er, kanskje naturlig nok, unge mennesker. Likevel: Det er verdt å merke seg at unge musikkskaperne er bevisste på at musikken deres er verdifull, og at de fortjener å få rettmessig betalt for alt arbeidet de legger ned i å skrive musikk. Heder, ære og applaus gjør kanskje godt, men man kan ikke bruke det til å kjøpe brød og melk eller nye gitarkabler, poengterer Willy Martinsen. – Samtidig opplever vi dette som en tillitserklæring til TONO, og det synes vi selvsagt er svært gledelig. Vi har også gjennom noen år arbeidet mye med bevisstgjøringskampanjer mot unge opphavspersoner gjennom informasjonsturneer, samarbeid med by:Larm og flere utdanningsinstitusjoner rundt omkring i landet. En siste forklaring er at opphavsretten åpenbart står sterkt blant yngre musikkskapere, noe som vitner igjen om verdighet og selvbevissthet like mye som økonomi. TONOs konsertinntekter har økt jevnt de senere årene, og vitner blant annet om høy etterspørsel etter konsertopplevelser. Holder man dette sammen med digitale distribusjonskanaler, ser man også andre forklaringer til veksten i antallet som ønsker å høre til i TONO. – Man måtte gjennom et nåløye for å få utgitt sin musikk for noen få år siden. I streamingens tidsalder er «verdensdistribusjon» noen formaliteter og tastetrykk unna. Musikken har alltid levd i dialog med teknologi, enten det gjelder utvikling og foredling av instrumenter, innspillingsteknikker eller i distribusjon til publikum. Vi tror streaming har vært til inspirasjon for kanskje særlig yngre mennesker. Flere utgir musikk, og det er godt kjent at det komponist- og arrangørinntekter å hente via TONO ved utgivelse av musikk også i WiMP, Spotify, Beat og så videre, sier Martinsen.   80,2 prosent av de rettighetshavere som er tilknyttet TONO, totalt mer enn 24 000, er menn. 30 prosent er i 30-årene, 22 prosent i 40-årene og 20 prosent er mellom 21 og 30. De er i hovedsak bosatt i de største byene og områdene rundt: 30 prosent i Oslo, 10 prosent i Akershus, 9 prosent i Hordaland og 7 prosent i Sør-Trøndelag, mens resten er fordelt nokså jevnt på de andre ulike fylkene. I 2013 registrerte TONOs rettighetshavere 23 841 nye musikkverk hos TONO. Det var en liten nedgang fra året før, hvor det ble registrert 24 043 verk. Svingninger vil forekomme, og kan øke ett år dersom det kommer mange nye rettighetshavere som registrerer mange verk ved innmelding. Men trenden er jevnt stigende: I 2004 ble det registrert 16 698 nye verk.  45 prosent av de spurte i TONOs medlemsundersøkelse oppga at de registrerte mellom 1 og 10 nye verk hos TONO i 2012. 10 prosent oppga at de registrerte flere enn 30 verk. Denne gruppen vil normalt sett dreie seg om nye i TONO som tar med hele sin katalog av verk når de knytter seg til organisasjonen.

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, e-post: , mob. 909 65 254