Rekordresultat for TONO i 2012

TONO, den norske forvaltningsorganisasjonen for komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag, oppnådde i 2012 det sterkeste resultatet i organisasjonens historie. Resultatet betyr at 370,5 MNOK kan avregnes videre til rettighetshavere i inn- og utland. Det er streamingtjenester som er den største driveren i TONOs vekst.

 / 30/07/2013 /

TONOs samlede bruttoinntekter i 2012 var på 445, 1 MNOK, en økning på 6 prosent fra det foregående årets inntektstall på 421, 8 MNOK.  – 2012 viste en sunn vekst i inntektene sammenliknet med det foregående året. Dette er gledelig fordi det betyr at rettighetshavernes musikk er en attraktiv og verdsatt vare, og ikke minst at det arbeidet vi gjør betyr at en yrkesgruppe med få rettigheter og en ustabil arbeidssituasjon faktisk får rettmessig betalt. Særlig spennende er veksten innen onlinefeltet, som ga en inntektsøkning på 130 prosent sammenliknet med året før, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm. TONOs inntekter på onlinefeltet har økt fra 22 MNOK til 50 MNOK fra 2011 til 2012. I tillegg til fremføringsinntektene fra TONO, får også rettighetshaverne inntekter fra den mekaniske andelen av streaming etc fra Nordisk Copyright Bureau, hvor TONO er en av eierne. Dette betyr i praksis at komponistinntekter totalt sett til rettighetshaverne fra onlinefeltet via TONO/NCB vil ende på rundt 70 MNOK. – Markedet for digitalt salg av musikk er langt større enn markedet for salg av fysiske eksemplarer. Norge er det land i verden som opplever størst økning i bruk av strømmetjenester. Det er særlig avtalene med Spotify og WiMP som gir de største inntektene, men vi ser også en god vekst for nyere tjenester som Beat og Altibox. TONOs onlineinntekter har doblet seg årlig siden 2009, og det vil overraske oss stort om ikke onlineinntektene vil fortsette å vokse også i årene fremover, sier Strøm. Som non-profit selskap, uten mål om å generere overskudd, formidler TONO inntekter videre til rettighetshaverne etter at kostnader for drift, skatter og avgifter er trukket fra. TONO hadde i 2012 en kostnadsprosent på 14,54. Resultatet er at litt i overkant av 85 prosent av inntektene for 2012 overføres rettighetshaverne.

Willy Martinsen, informasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254. e-post: