Hand put coin to money ,Business idea
Foto: istockphoto.com

Rekordresultat for TONO

TONO opplevde nok et rekordår i 2014, med et resultat på 411,7 millioner. Dette tilsvarer omtrent en dobling på ti år. Det er streaminginntekter som står for den største veksten i 2014, men også utlandsinntektene øker for selskapet, som eies og styres av norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag.

TONO, forvaltningsorganisasjonen som ble etablert av norske komponister i 1928, øker sine samlede inntekter også i 2014, som ble nok et rekordår for selskapet. Bruttoinntektene strakk seg til hele 505 millioner kroner. Etter tap og lovpålagt trekk til Det Norske Komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), var organisasjonens disponible nettoinntekter på kr 493,7 millioner. Det tilsvarer en økning fra året før på 5,26 prosent. Resultat etter fradrag for driftskostnader var på kr 411,7 millioner. For 10 år siden, i 2005, var det samme tallet kr 219,6 millioner.

– Vi er stolte over å kunne fortelle at TONO har nådd en betydelig milepæl ved at vi for første gang i 2014 hadde inntekter på en halv milliard kroner. For oss er dette en bekreftelse på at vi besitter et ettertraktet repertoar, og at vi på en god måte forvalter vårt oppdrag om å tilrettelegge for bruk av musikk i det offentlige rom, og samtidig sikre de som skaper og eier musikkverk rettmessige vederlag, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Online øker mest
Det er streaming som stod for den største inntektsveksten for TONO i 2014. Fra det digitale området økte selskapets inntekter kr 74 millioner i 2013 til kr 93 millioner i 2014, en økning på 25 prosent.

– TONO er blant de forvaltningsselskaper i verden som opplever størst inntektsøkning fra strømmetjenester. Det beror hovedsakelig på avtaler med større tjenester som WiMP/TIDAL og Spotify, men vi ser også vekst fra filmstreamingstjenester som Netflix. Det er grunn til å glede seg over at de som skaper og eier musikkverk samlet sett opplevde inntektstvekst i 2014. Det kan riktignok påpekes at det er en utfordring for norske musikkskapere at brorparten av den musikk nordmenn konsumerer er utenlandsk, noe som betyr at vi hvert år sender rundt regnet 60 prosent av totalt avregnede beløp til rettighetshavere i andre land, sier Cato Strøm.

Omsetningsfordeling_2014

Oversikt over TONOs inntekter fra ulike forretningsområder i 2014. (illustrasjon: Strand&Lund)

Mer fra utlandet
Det største inntektsområdet for TONO var også i 2014 kringkasting (radio, TV) med inntekter på kr 167,8 millioner, men også bakgrunnsmusikksegmentet (hotell, restaurant, butikk o.l.) med inntekter på kr 59,2 millioner og konsertområdet med kr 56,6 millioner var betydelige inntektsområder for selskapet.

TONOs inntekter fra utlandet gjorde et byks til kr 35,2 millioner, opp fra kr 30,3 millioner i 2013, noe som er større enn normalt. Dette skyldes reell vekst i bruk av norsk musikk i utlandet, og delvis en svak norsk krone i siste halvdel av 2014. De største utlandsinntektene kom fra KODA i Danmark (kr 9 mill), STIM i Sverige (kr 5,8 mill) og GEMA i Tyskland (kr 5,1 mill).

Selskapene TONO sendte de største beløpene til i 2014 var STIM i Sverige, med kr 52,5 millioner (dette dreier seg i stor grad om anglo-amerikansk musikk som er sub-forlagt i Sverige, slik at brorparten av midlene formidles videre til USA og Storbritannia). Dernest kom PRS i England med kr 47,5 millioner og ASCAP i USA med kr 16,6 millioner.

I løpet av 2014 inngikk TONO 1552 forvaltningskontrakter med rettighetshavere, hvorav syv var musikkforlag. TONO hadde ved utløpet av 2014 totalt 26 181 rettighetshavere.


 Ytterligere informasjon om TONOs resultater for 2014 offentliggjøres på tono.no om få dager, med publiseringen av TONOs årsrapport. Dette vil kunngjøres som en artikkel via forsiden.


For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no


Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag nærmere 27 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret i Norge. TONOs resultat overføres videre til rettighetshaverne i fremførte verk, og dermed legger TONO til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.