Rekordstort TONO-stipend

TONO skal i år dele ut 9,8 millioner kroner i stipender. Det er mer enn noen gang tidligere. Invitasjon til å søke ble kunngjort 13. mars, og vi minner med dette om at fristen er førstkommende mandag, 15. april.

 / 12/04/2013 /

– Stipendpotten ligger i år på tett oppunder 9,8 millioner. Det er en økning på to millioner fra fjoråret, og mer enn fire millioner sammenliknet med 2011. Bakgrunnen for økningen er at stipendet er et viktig virkemiddel for å bidra til å stimulere til skaping av musikk og musikklyrikk. Styret har derfor ønsket å gi stipendet en størrelse man mener er riktigere på sikt, sier komponist og styreleder i TONO, Ragnar Bjerkreim. Fristen for å søke er 15. april, og det er ingen begrensninger på hva man kan søke støtte til, så lenge søknaden er relatert til søkerens skapende virksomhet. De viktigste kriteriene er TONO-medlemskap, samt at man kan vise til gjennomsnittlig utbetalt avregning fra TONO på kr. 5000,- årlig de siste tre årene.  Antallet som tildeles stipend varierer fra år til år, og dreier seg som regel om 250 til 350 komponister og sangtekstforfattere i ulike sjangre. I 2012 fikk seks personer 100 000 kroner, tjuefire fikk 50 000 kroner og 239 fikk 20 000 kroner. I tillegg til det ordinære TONO-stipendet kan komponister og sangtekstforfattere som er 21 år eller yngre, og som har forvaltningskontrakt med TONO, søke på stipendet «Unge talenter». Dette stipendet får sine midler fra TONOs gruppeforeninger NOPA og NKF, og deles ut til unge søkere .  – Både TONO og gruppeforeningene vil gjerne stimulere ungdom til å skape musikk. Stipendet Unge talenter er et konkret tiltak for å bidra til dette. Hvis man for eksempel har et ønske om å lykkes som artist, er det avgjørende å ha godt, selvskrevet materiale, forklarer Bjerkreim. TONOs stipendkomité består i år av Synne Skouen (NKF), Kristin Asbjørnsen (NOPA), Marte Heggelund (Fri plass, ikke tilknyttet gruppeforening), Jan Stefan Bengtsson (NMFF), Bjørn Eidsvåg (NOPA) og Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF). Sistnevnte er vara for Bjørn Andor Drage, som har meldt forfall.