Rekordutbetalinger fra TONO

Aldri har TONO avregnet mer penger til sine rettighetshavere.

 / 21/11/2007 /

Etter at vi i juni sendte ut rekordstore avregninger for kringkasting, sender vi i disse dager ut avregningene til våre rettighetshavere for konserter, konsertmessige fremføringer, underholdning, gudstjenester mm. Det ble på disse områdene avregnet kr 52,4 millioner til TONOs medlemmer. Avregningene til norske rettighetshavere økte her med 15,3% sammenlignet med fjoråret. I alt vil rettighetshaverne ha mottatt rundt 252 millioner kroner gjennom TONO-systemet i 2007(kringkasting, konserter, NCB m.m).