Syv ulovlige nettsteder blokkeres

Oslo tingrett påla 1. september de største internettleverandørene i Norge å blokkere tilgangen til The Pirate Bay og seks lignende nettsteder.

 / 02/09/2015 /

Foto øverst: istockphoto.com

Oslo tingrett påla 1. september de største internettleverandørene i Norge å blokkere tilgangen til The Pirate Bay og seks lignende nettsteder.

I 2013 vedtok Stortinger viktige endringer i åndsverksloven, som ga norske domstoler rettslig grunnlag for å pålegge endringer i åndsverksloven. Lovendringen ga norske domstoler rettslig grunnlag for å pålegge norske internettleverandører å blokkere nettsteder som bidrar til ulovlig distribusjon av musikk og film. Nå har Oslo Tingrett pålagt de største internettleverandørene i Norge å stenge tilgangen til syv nettsteder som gir tilgang til rettighetsbeskyttet film- og musikkinhold.

– Våre medlemmer erfarer at piratkopiering av film og musikk fortsatt er et betydelig problem som medfører store tap for norske filmskapere, komponister og tekstforfatter. På The Pirate Bay lå det ved måling i 2014 hele 2,8 millioner verk – de aller fleste ulovlig tilgjengeliggjort. Det skal ikke fortsette. Nå har vi fått en stor seier i Norge. Det er en knusende dom mot piratene, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA (gruppeforening i TONO). – At disse nettstedene nå blokkeres, er gode nyheter både for dem som skaper og dem som nyter norske filmer, TV-serier og musikk.

Les hele pressemeldingen fra NOPA, Norsk Videogramforening og advokatfirmaet Simonsen  Vogt Wiig ved å klikke her.