Så mye avregnet TONO til medlemmer i ulike fylker

Fredag avregnet TONO 240,2 millioner kroner til musikkskapere og musikkforlag i inn- og utland. 26 744 TONO-medlemmer fikk avregning. Her bor de og så mye fikk de – Se TONOs fylkesstatistikk for årets store konsertutbetaling.

 / 04/10/2023 /

Fredag avregnet TONO 240,2 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. Av dette går 134,9 millioner kroner til 26 744 TONO-medlemmer.

Mest gikk til medlemmer bosatt i Oslo. 7387 medlemmer mottok totalt 53,2 millioner kroner i hovedstadsfylket. Deretter følger Viken og Vestland fylke med henholdsvis det nest største og tredje største antallet medlemmer og den nest og tredje høyeste avregningssummen i landet.

Se hele fylkesstatistikken sortert etter beløp under.

Fylke Antall medlemmer Totalbeløp
Oslo 7387 53 175 243
Viken 4584 23 905 354
Vestland 2850 13 661 439
Trøndelag 2236 7 399 124
Rogaland 1687 5 673 883
Innlandet 1377 4 006 777
Troms og Finnmark + Svalbard 1017 3 707 619
Vestfold og Telemark 1402 3 493 026
Agder 1275 2 837 841
Møre og Romsdal 721 2 791 208
Nordland 642 1 927 696

I tillegg er det avregnet 8,6 millioner kroner til 380 medlemmer bosatt på adresser i utlandet. 2,7 millioner kroner er avregnet til 866 avdøde medlemmer. Disse pengene går til deres arvinger.

Stor avregning for konserter i Norge

I september hvert år avregner TONO penger for konserter som fant sted i Norge året før. Dette er som regel den største av årets fire hovedavregninger.

Av den totale avregningssummen på 240 millionene er denne gangen 72,2 millioner kroner avregning for norske konserter. Størsteparten av disse pengene fordeles til TONOs medlemmer.

– Dette er en av de største utbetalingene i et kvartal fra TONO, og særlig er det hyggelig å se så god aktivitet på konsertområdet, sier adm.direktør Karl Vestli.

Under kan du se utviklingen i beløpene vi har avregnet for konserter i Norge siden 2019.
2021 og 2022 var preget av covid-19-nedstengningene. Tallene er oppgitt i millioner kroner.

Julesanger på topp

TONO har sett på hvilke musikkverk som generer mest i avregning og hvilke verk som er fremført flest ganger. I begge tilfeller er det en tydelig trend.

– Når det er snakk om konsertframføringer topper julesanger våre lister. Julehøytiden er særlig preget av musikk og derfor er det også naturlig at julemusikken skaper store verdier og fremføres mange ganger, sier Vestli.

Disse tre musikkverkene ble konsertfremført flest ganger i 2022. Musikkforlag i parentes.

  1. Nordnorsk Julesalme av Trygve Hoff (Norsk Noteservice)
  2. Romjulsdrøm av Alf Prøysen og Thoralf Borg (Norsk Musikforlag)
  3. Julekveldsvisa av Alf Prøysen og Arnljot Høyland (Norsk Musikforlag og Cantando Musikkforlag)

Nordnorsk julesalme ble konsertfremført mer enn 450 ganger i fjor.

Du kan lese flere detaljer om årets september-avregning her.