TONO utbetaler over 240 millioner kroner

TONO avregner i dag 240,2 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. Av dette går 134,9 millioner kroner til TONOs medlemmer, hvorav 72,2 millioner kroner for konserter i Norge. – Dette er en av de største utbetalingene i et kvartal fra TONO, og særlig er det hyggelig å se så god aktivitet på konsertområdet, sier adm.direktør Karl Vestli.

 / 29/09/2023 /

Kollektiv forvaltning av musikkrettigheter skaper verdier både for de som skaper musikkverk og de som bruker dem. TONO representerer over 40 000 medlemmer og flere millioner av deres kolleger fra andre land. Radio- og TV-kanaler, konsertarrangører, strømmetjenester m.m. får hos TONO tillatelse til å bruke vårt verdensrepertoar mot betaling. Som et non-profit samvirkeforetak betaler vi i TONO penger videre til deg og andre rettighetshaverne i musikkverk på bakgrunn av rapporter vi mottar over fremført musikk.

Stor avregning for konserter i Norge

TONO avregner denne gangen totalt 240,2 millioner kroner. Av dette går 134,9 millioner kroner til TONOs medlemmer og 100,5 millioner til rettighetshavere i andre land. Som alltid reserverer vi også midler til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Denne gangen utgjør dette 4,6 millioner kroner.

TONOs septemberavregning er som regel den største av årets fire hovedavregninger. Det skyldes at dette er den store konsertavregningen. Denne gangen avregner vi for konserter som fant sted i 2022.

– Vi gleder oss over at konsertavregningene til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag samlet sett er tilbake, og over nivåene fra før covid-19-årene. Totalt avregner vi 106,7 millioner kroner for konserter. Av dette går 72,2 millioner kroner, 70 prosent, til TONOs medlemmer. Det synes vi er hyggelig, sier adm. dir i TONO, Karl Vestli. (foto: Sverre Chr. Jarild)

 

Under kan du se utviklingen i beløpene vi har avregnet for konserter i Norge siden 2019.
2021 og 2022 var preget av covid-19-nedstengningene. Tallene er oppgitt i millioner kroner.

 

Under kan du se hvordan det totale avregningsbeløpet på 240,2 millioner kroner fordeler seg på rettighetskategorier og bruksområder.

Her er områdene TONO avregner for i september

 Radio

TV

Konserter/Live events

 Musikkstrømming


Video on-demand

Andre områder

 

Nøkkeltall for septemberavregningen

* Mange TONO-kunder innen bakgrunnsmusikkområdet (frisører, restauranter m.m ) rapporterer ikke til TONO hva de spiller. Inntektene herfra fordeles på rapporter mottatt fra radio og for konserter. De siste årene har TONO imidlertid etablert rapporteringssamarbeid med en rekke leverandører av musikktjenester mot bedrifter. En stadig større del av bakgrunnsmusikkinntektene fordeles dermed på bakgrunn av dokumenterte avspillinger av musikk. 

De av TONOs medlemmer som har fått utbetalinger i dag har mottatt en noe lenger versjon av dette avregningsbrevet.

 

Kontaktinfo

Spørsmål fra TONO-medlemmer om avregningen rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no.
For mediehenvendelser, kontakt kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen på 909 65 254 eller willy.martinsen (a) tono.no