Se MIDEM-seminarer på YouTube

MIDEM-konferansen ble arrangert i Cannes fra 26. til 29. mars. Om du, i motsetning til TONO, ikke var der, kan du nå likevel se alle seminarene på MIDEMs YouTube-kanal.

 / 01/02/2013 /

MIDEM-konferansen har blitt arrangert på i Cannes siden 1967. Det er fortsatt en viktig møteplass for den internasjonale musikkindustrien, selv om deltakelsen har hatt en viss nedgang de senere årene. TONO var i år representert med to personer. Konferansen er en nyttig arena for å fremme våre medlemmers interesser. Den nordiske paviljongen, hvor Norge var tydelig representert, var godt besøkt.   Også i år inneholdt konferansen en lang rekke seminarer. Her deltok sentrale aktører fra plateselskaper, musikkforlag, opphavsrettighetsorganisasjoner, EU-toppledere og øvrige politikere, distributører og så videre. Mange av disse bør være av stor interesse både for TONOs medlemmer og andre med interesse for musikkindustrien. MIDEM har opprettet en YouTube-kanal hvor du vil kunne se opptak av alle seminarene i sin helhet. TONO anbefaler deg å se om du finner noe av interesse der: