Selvangivelsen 2009: Innberetning av vederlag

TONO er innberetningspliktig, men ikke trekkpliktig. Det betyr at vi kan avregne og utbetale penger til våre medlemmer uten å trekke skatt, men vi må innberette beløpet til skattemyndighetene. Vi legger stor vekt på å følge reglene for innberetning, fordi konsekvensene av feil kan være betydelige.

 / 23/03/2010 /

TONO-vederlaget skattelegges normalt  som virksomhetsinntekt og skal innberettes i kode 401. Tidligere år kunne våre medlemmer selv legge avregningsbeløpet inn på riktig post i selvangivelsen, selv om TONO brukte denne koden ved innberetning.

Ny praksis i fjor

For 2008-ligningen la imidlertid Skatteetaten om enda flere av rutinene sine fra manuell til elektronisk saksbehandling. En slik omlegging betyr bruk av standardiserte  regler for databehandling og det får alltid noen konsekvenser. En av konsekvensene var at alle som fikk innberetning på kode 401, fikk tilsendt selvangivelse for næringsdrivende.  Samtidig fremkom inntektene fra TONO som næringsinntekt i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Mange  av våre medlemmer driver næringsvirksomhet og for dem var dette en fordel, men for de av våre medlemmer som aldri har drevet næringsvirksomhet medførte dette noen utfordringer ved utfylling av selvangivelsen.

Da TONO ble oppmerksomme på den nye praksisen til Skatteetaten, forsøkte vi å finne ut om det var noe vi kunne gjøre for å tilpasse innberetningen vår. Målsetningen var at flest mulig skulle få tilsendt en riktig forhåndsutfylt selvangivelse. 

Nytt i år

Vi har vært i dialog med Skattedirektoratet, og i år gjør de en del endringer på behandling av lto-kode  401, som er den koden TONO bruker ved innberetningen. Det nye er at dersom innberettet beløp på koden er under 50 000 kroner, og det IKKE er andre indikasjoner på at vedkommende anses som næringsdrivende, får vedkommende selvangivelse for lønnstaker/pensjonist.  Skattyter som får dette kan da benytte seg av leveringsfritak hvis han eller hun ellers fyller vilkårene for det. Dermed kan man få skatteoppgjøret i juni hvis skattekontoret er ferdig med behandlingen av selvangivelsen, og man ikke faller ut på en kontroll.

Er beløpet over 50 000 kroner, anses vedkommende som næringsdrivende og må forholde seg til det lovverket som gjelder da. Da blir innberettet beløp på kode 401 presentert på den spesielle siden for næringsdrivende og skattyter må sørge for å få det med i næringsoppgaven selv.

Hva med avregning som er under kr 1.000?

Mange av våre medlemmer spør om avregninger under kr 1.000,- er fritatt for innberetning, og om dette er en grense som gjelder for hvert fremføringssted. Det er dessverre ikke slik.

Avregninger er å betrakte som royalty, og siden det ikke omfattes av begrepet lønn betyr det at all utbetaling skal innberettes, uavhengig av beløpets størrelse.

Sjekk selvangivelsen nøye!

TONO kan ikke annet enn å oppfordre alle medlemmer til å sjekke selvangivelsen nøye, endre de postene som må korrigeres og eventuelt redegjøre for de endringene du gjør. Dessuten vil ditt lokale ligningskontor gi deg den hjelpen du trenger.

Lykke til!