Selvforvaltning av bestillingsmusikk til spill

Les alt om TONOs prøveordning for begrenset selvforvaltning av bestillingsmusikk til spill.

 / 12/01/2024 /

TONO skal legge til rette for effektiv og enkel rettighetsforvaltning for både medlemmer og kunder. Samtidig skal vi sørge for at musikkskaperne får rimelig betalt for bruk av sin musikk.

Kollektiv forvaltning av fremføringsrettigheter gir store fordeler. Musikkbrukere får tilgang til stort repertoar og forutsigbare priser. Musikkskapere får inntekter som presist reflekterer musikkbruken i markedet, og de beskyttes fra forhandlinger med stor maktubalanse.

Musikk i dataspill er et komplekst område der produsent og salgsledd har behov for et bredt spekter av rettigheter, som synkroniserings-, fremførings- og innspillingsrettigheter. Spillprodusenter er som regel også avhengig av stor frihet i sin musikkbruk.

Prøveordning for selvforvaltning

TONOs forvaltningskontrakt innebærer i utgangspunktet eksklusiv forvaltning. Det er samtidig viktig for TONO å ikke være til hinder for våre medlemmers inntektservervelse.

Som en del av en prøveordning gir derfor TONO sine medlemmer adgang til å selvforvalte bestillingsmusikk til spill.

Musikken som overdras til spillprodusenten må være bestillingsverk. Selvforvaltningen omfatter kun bruk av musikken som en del av spillet.

TONOs medlemmer kan med andre ord gjøre direkte avtale med spillprodusenten, slik at de kan produsere og distribuere spillet.

Må registreres i TONO – da får du også TONO-inntekter fra andre bruksområder

Til tross for muligheten til å selvforvalte verk overfor spillprodusenter, vil du likevel i tillegg få TONO-inntekter fra all annen bruk av musikken.

Komponister må nemlig uansett registrere musikken i Mitt TONO, da musikken forvaltes av TONO på alle andre områder enn de ovennevnte.

Dette omfatter blant annet konsertframføringer, kringkasting, fysisk og digitalt salg og strømming i Spotify og andre musikktjenester.

Bestillingsmusikk til spill registreres i Mitt TONO på vanlig måte. Skriv gjerne i kommentarfeltet at det er snakk om bestillingsmusikk og hvilket spill det er snakk om.