Ikke for sent å melde seg på til årsmøtet

Andelshavere i samvirket TONO SA kan delta på årsmøtet. Den ordinære elektroniske påmeldingen til årsmøtet er stengt. Om du ikke benyttet det ordinære skjemaet innen fristen, kan du fortsatt melde deg på ved å sende oss en e-post.

 / 23/05/2018 /

Andelshavere i samvirket TONO SA kan delta på årsmøtet. Den ordinære elektroniske påmeldingen til årsmøtet er stengt. Om du ikke benyttet det ordinære skjemaet innen fristen, kan du fortsatt melde deg på ved å sende oss en e-post.

Alle andelshavere i TONO inviteres til TONOs årsmøte. Man får status som andelshaver etter å ha mottatt TONO-avregning på en halv G to år på rad (se TONOs vedtekter §8). I tråd med samvirkeloven inviterer TONO til årsmøtet to uker før det skal avholdes.

Med tanke på den praktiske gjennomføringen av årsmøtet, inkludert valg av rom, opptrykk av materiell, bestilling av mat og liknende ønsker vi å vite hvor mange som kommer, og derfor velger vi å supplere kravet om årsmøteinvitasjon med påmelding. Den ordinære elektroniske påmeldingen er nå stengt, men om du ikke meldte deg på der innen fristen kan du likevel melde deg på ved å sende en e-post til helene.rognoy (a) tono.no eller på telefon 22 05 38 44.

Vi setter pris på om du melder deg på innen fredag 25. mai.