Skriv under for dine rettigheter!

Opphavsretten gir deg som skriver musikk retten til å eie og å ha inntekter på den. Nå utfordres opphavsretten slik vi kjenner den. La din stemme bli hørt. Fristen er 5. mars.

 / 12/02/2014 /

Opphavsretten gir musikkskapere økonomiske og ideelle rettigheter, og er en av veldig få rettigheter musikkskapere har. EU gjennomfører nå en offentlig høring, hvor formålet er å vurdere opphavsretten i EU-landene.  I denne høringen kan alle la sin stemme bli hørt – du også!  Kommisjonen vil bruke høringen til å danne seg et bilde av de holdninger europeiske borgere, organisasjoner, komponister, forfattere, kunstnere og andre relevante grupper har til opphavsrett, særlig i en digital kontekst.  

Du skriver under på at det samlede europeiske fellesskapet av musikkskapere står sammen og ønsker at kreative industrier, som er avhengige av opphavsretten – og som skaper millioner av arbeidsplasser i Europa (totalt ca 9.4 millioner) – skal ha trygge kår, også i fremtiden.  Du skriver også under på at kreative industrier og musikkskapere er viktige for våre samfunn og for de ulike nasjonale økonomiene. Din underskrift er viktig. Gå inn på nettsiden nedenfor her, scroll ned og klikk på «Sign the petition», og fyll ut ditt navn i formularet:

Husk fristen: 5. mars!