Skriv under for opphavsretten din!

EU arbeider for tiden med en reform av den europeiske opphavsrettslovgivningen. – Nå trengs din underskrift på www.makeinternetfair.eu slik at EU forstår viktigheten av å verne om musikkskapere, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

 / 02/08/2016 /
EU arbeider for tiden med en reform av den europeiske opphavsrettslovgivningen. – Nå trengs din underskrift på  www.makeinternetfair.eu slik at EU forstår viktigheten av å verne om musikkskapere, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

EU arbeider med en gjennomgang av opphavsrettslovgivningen i Europa. Arbeidet vil dramatisk påvirke livsgrunnlaget for komponister, låtskrivere og sangtekstforfattere. Om det blir i positiv eller negativ retning er ennå et åpent spørsmål.

– Kan påvirkes
– Dette er en prosess som kan påvirkes, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm. – Vi håper derfor at TONOs medlemmer vil bidra med sin underskrift til et opprop hvor de europeiske forvaltningsorganisasjonene ber EU løse et av de aller viktigste spørsmålene for musikkskapere i Europa i 2016, nemlig ”Transfer of value”.

”Transfer of value”-begrepet betegner urettferdigheten i at plattformtjenester (eksempelvis sosiale medier) tjener enorme beløp på blant annet annonsesalg knyttet til delt musikkinnhold uten at de, beskyttet av eksisterende EU-lovgivning, trenger å dele av inntektene med TONO-medlemmer og deres kolleger i øvrige europeiske land.


På agendaen, men mer må gjøres
De europeiske forvaltningsorganisasjonene har sørget for at ”transfer of value” er satt agendaen hos EU-kommisjonen, men slaget er langt fra vunnet. Brevet sendt EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i sommer er lagt merke til, men vi må gjøre mer. Vi må sørge for at EU-kommisjonen får høre at problemet påvirker alle som lever av å skape åndsverk – både komponister og låtskrivere, tekstforfattere, arkitekter, regissører og så videre. Derfor ber vi om din underskrift på www.makeinternetfair.eu.

”Make internet fair”
«Transfer of value»er en svært viktig sak for TONO og våre øvrige europeiske søsterselskaper både nå i 2016, men også til neste år da Europaparlamentet og medlemsstatene vil bli involvert i arbeidet med opphavsrettslovgivningen. Vi kommer til å trenge engasjement også da, men inntil da håper vi at du vil bidra med å gjøre din stemme hørt i Brussel gjennom å skrive under på oppropet på www.makeinternetfair.eu

OBS! Jo raskere du skriver under, jo bedre. EU-kommisjonen skal  fremlegge sin reform av opphavsretten den 21. September.