Skynd deg med konsertrapporten

Om du ennå ikke har rapportert inn konsertfremføringer til TONO for 2. halvår i fjor bør du skynde deg. Fristen er nemlig 1. februar.

 / 28/01/2016 /
Om du ennå ikke har rapportert inn konsertfremføringer til TONO for 2. halvår i fjor bør du skynde deg. Fristen er nemlig 1. februar.

Det er en enkel logikk, men verdt å minne om: For at TONO skal kunne utbetale konsertvederlag til deg, må vi ha informasjon om at konserten har funnet sted. De rapporter vi får inn danner grunnlaget for fakturaer vi sender ut til arrangører, og senere for vederlaget du får utbetalt.

– Konsertarrangører er pliktige til å søke om TONO-tillatelse i forkant av konserten, og å rapportere hva som er fremført i etterkant. Dessverre erfarer vi at ikke alle gjør dette, forteller TONOs medlemssjef Jan Espen Storo.

– Og  derfor setter vi stor pris på den hjelpen vi kan få av våre medlemmer, særlig i de tilfellene hvor de selv er artisten. Da vet de godt hva som er fremført hvor, og deres rapporter kan faktisk gjøre oss oppmerksomme på konserter hvor arrangørene selv ikke har rapportert. I andre tilfeller kan det hjelpe oss å kvalitetssikre informasjonen vi får fra arrangører.

For at TONO skal kunne utbetale konsertvederlag til deg, må vi ha informasjon om at konserten har funnet sted.
Så raskt som mulig

TONO ønsker rapporter inn så raskt som mulig etter fremføringer. Jo kortere tid fra konsert til arrangøren får en faktura fra oss,  jo bedre for alle parter. Samtidig sikrer du deg selv at du får utbetalt vederlag så raskt som mulig. TONO utbetaler konsertvederlag en gang i året, om høsten. Og det er i denne sammenheng du bør merke deg rapporteringsfristen 1. Februar.

– Hvis dine verk ble fremført på konsert mellom juli og nyttår i fjor, og du ønsker ditt vederlag utbetalt i høstens konsertavregning, er det til stor hjelp for oss om du rapporterer innen fristen den 1. februar, forteller Storo, som likevel understreker at fristen ikke fratar deg muligheten for vederlag om du ikke skulle rekke rapporten.

– Nei, poenget er at du hjelper oss å gjøre en god jobb for deg, og ikke minst så sørger du for at du selv får utbetalt ditt konsertvederlag ved første anledning.

Jan Espen Sittende sorthvitt

Coverlåter skal også rapporteres

Hvis du har skrevet sanger som andre artister eller musikere fremfører på konsert, vil du naturligvis ha stor glede av å få utbetalt rettmessig TONO-vederlag – fordi andre har rapportert fremføringen til TONO. Det samme gjelder naturligvis andre, og derfor er det så viktig at du rapporterer inn alt:

– En rapport skal være komplett, og inneholde alle de fremførte musikkverkene – også de som er skrevet av andre. Spiller du syv av dine egne låter og tre coverlåter, skal alt uansett rapporteres, slik at du får ditt vederlag og coverlåtenes rettighetshavere får sine vederlag, sier Storo.

– En rapport skal være komplett, og inneholde alle de fremførte musikkverkene – også de som er skrevet av andre.
To hatter

Hvis du selv arrangerer din egen konsert, forholder du deg til TONO ikke bare som medlem – men også som arrangør. For å bruke et ordtak: Du har på deg to ulike hatter.

– Det er et viktig grunnprinsipp at arrangører alltid skal informere TONO om konserter i forkant, og rapportere inn i ettertid. Dette gjelder også de av TONOs medlemmer som arrangerer sine egne konserter, forteller Storo. I slike tilfeller skal man altså både betale TONO-vederlag – og få det utbetalt senere. Det er ikke så rart som det kan høres ut, understreker Storo:
– Tenk deg for eksempel at du fremfører låter du har skrevet med andre. Betaler du ikke inn TONO-vederlag som arrangør, så vil dine medkomponister gå glipp av fremføringsvederlag fra din konsert.

 

Du rapporterer på inn konsertene dine på medlemstjenesten Mitt TONO.