Slutt på avregningsbilag på papir

Fra september 2012 blir det ikke lenger sendt ut avregningsbilag på papir.Informasjon og oversikt over avregningen vil du finne på TONOs webtjenester.Dette gjelder både for TONO- og NCB-avregningen.

 / 20/09/2012 /

De fleste medlemmene bruker TONOs webtjenester for å sjekke sin avregning og laste ned avregningsbilagene. I de siste årene har kun et fåtall medlemmer mottatt bilagene i posten. Vi mener tiden nå er moden for å gå over til en permanent praksis der det ikke lenger vil bli sendt ut bilag på papir. Medlemmer som har avregning får en beskjed per e-post at man har mottatt vederlag, og en link til webtjenestene der man kan logge seg inn og se hva man har fått utbetalt.Det har lenge vært slik at kun de som spesielt har ønsket å få avregningsbilag på papir har mottatt avregningsbilag i posten.Fra september må samtlige medlemmer logge seg på webtjenestene for å få oversikt over hva som har blitt avregnet og hvor mye som har blitt utbetalt.

Dette er naturligvis et kostnadsbesparende tiltak i forhold til porto- og papirutgifter, men det fører også med seg en effektivisering i organisasjonen samt at det har miljømessige fordeler. TONO følger også en trend der samfunnet blir mer og mer digitalt og papirløst.

Dersom man ikke er bruker av TONOs webtjenester, kan man enkelt registrere seg som bruker på TONOs hjemmeside.  Klikk først på TONOs webtjenester i menyen, og deretter på «Registrer ny bruker». Her må man oppgi personnummer og medlemsnummer.

Tjenesten krever at man har en gyldig e-postadresse. Spørsmål om webtjenestene kan rettes til TONOs medlemsservice på e-post , eller ved å ringe 22057280.