Søk komponistenes vederlagsfond innen 2. september 2022

Komponistenes vederlagsfond er en søknadsordning for musikkskapere. Fondet er relevante for mange TONO-medlemmer. Neste søknadsfrist er førstkommende fredag, 2. september.

 / 30/08/2022 /

Komponistenes Vederlagsfonds er en søknadsordning som har som formål å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.

Fondet innvilger søknader i to omganger hvert år: 2. februar og 2. september kl. 13:00.

Kriterier og søknadsportal

Fondet gir støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend.

Komponistenes vederlagsfond har to søknadsfrister hvert år. Du kan søke innen 2. februar kl. 13:00 og 2. september kl. 13:00

Les mer om Komponistenes vederlagsfond her.

Fondet kan søkes av yrkesaktive komponister/låtskrivere. Den enkelte komponist/låtskriver må selv søke på fire ulike stipender:

Administreres av Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond er en av tre viktige søknadsordninger for musikkskapere som administreres av den ideelle organisasjonen Musikkfondene. De to andre ordningene er Det norske komponistfond og Tekstforfatterfondet.

Du kan lese om alle tre ordningene i vår artikkel her.

Musikkfondenes hjemmesider finner du søknadsportal samt detaljerte beskrivelser av alle fondene.