Søk Musikkfondene

Det norske komponistfond, Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet er søknadsordninger som har frister i løpet av høsten. Ordningene administreres av Musikkfondene og er relevante for mange TONO-medlemmer.

 / 01/09/2021 /

Det norske komponistfond, Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet er tre viktige søknadsordninger for musikkskapere. Fondene administreres av den ideelle organisasjonen Musikkfondene.

Alle fondene innvilger søknader i to omganger hvert år, og har følgende søknadsfrister:

Les mer om fondene under. På Musikkfondenes hjemmesider finner du søknadsportal samt detaljerte beskrivelser av alle fondene.

Komponistenes vederlagsfond

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1)

Fondet gir støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend.

Komponistenes vederlagsfond har to søknadsfrister hvert år. Du kan søke innen 2. februar kl. 13:00 og 2. september kl. 13:00

Les mer om Komponistenes vederlagsfond her.

Fondet kan søkes av yrkesaktive komponister/låtskrivere. Den enkelte komponist/låtskriver må selv søke på fire ulike stipender:

Det norske komponistfond

Det norske komponistfond er en stiftelse som skal stimulere til musikkskaping i alle sjangre. Det gjør de først og fremst gjennom å støtte bestilling av ny musikk fra komponister som bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Fondet er opprettet med hjemmel i lov om avgift til Det norske komponistfond. Etter loven må TONO, som et selskap som driver mellommannsvirksomhet for opphavere til musikkverk, betale en årlig avgift to prosent av bruttoinntekt. Det er kun TONO som omfattes av denne loven. Det norske komponistfonds midler skriver seg med andre ord fra TONO.

Det norske komponistfond har to søknadsfrister i året. Du kan søke innen 2. mars klokken 13:00 og 4. oktober klokken 13:00 (Normalt 2. oktober, men utsatt i 2021).

Les mer om Det norske komponistfond her.

Fondet kan både søkes av både musikkskapere og bestillere.

Tekstforfatterfondet

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk (vedtekter, §1). Fondet gir støtte til aktive tekstforfattere.

Tekstforfatterfondet har to søknadsfrister i året. I 2021 kan du søke tirsdag 2. april klokken 13:00 og lørdag 2. november klokken 13:00.

Du kan lese mer om Tekstforfatterfondet her.