Søk om Ascap Awards

TONOs amerikanske søsterselskap ASCAP betaler normalt ikke ut vederlag for konsertfremføringer – i motsetning til hva TONO praktiserer i Norge. Du kan likevel få en viss økonomisk kompensasjon om du søker på Ascap Awards.

TONO-rettighetshavere som får sine musikkverk fremført på konserter i USA kan søke på Ascap Awards. Perioden man kan søke for er 2013, altså fra 1. januar til 31. desember. Søknadsfristen er 29. april.

For å søke må du fylle ut et Excel-skjema som Ascap har laget. Skjemaet finner du nederst på siden eller ved å klikke her: International Awards Submissions. Du må laste det ned og lagre det på din maskin, fylle det ut og deretter maile det til wenche.gjestvang@tono.no, som igjen formidler det videre til Ascap.

Om utfyllingen av skjemaet
Pass på at skjemaet har to ark! Det er fort gjort å overse. Du må bruke en rad for hvert fremførte verk. Har flere av dine verk blitt fremført på samme konsert skaper du en rad for hvert verk, hvor du angir verks-id og tittel. Minst ett av de tre feltene for verksidentifikasjon må fylles ut for hvert rapporterte verk, og i følgende prioriterte ordning: ISWC, ASCAP Work ID eller verksnummer hos TONO. CAE-nummer er for øvrig det samme som IPI-nummer, noe du finner ved å legge deg inn på TONOs webtjenester. Ta gjerne kontakt med Medlemsservice påmedlem@tono.no eller 22 05 72 80 for å få vite ISWC eller verksnummer i TONO.

Vedrørende kunstmusikk:
En kopi av det trykte programmet, dersom noe slikt foreligger, kreves for forestillinger av kunstmusikk. Oppgi filnavnet til programmet i kolonnen «attachment filename». Inkluder en pdf av det trykte programmet til ASCAP.

Du trenger kun å levere en søknad per fremføring så lenge eventuelle medkomponister er oppført og registrert som rettighetshaver i det enkelte verket. Så lenge verket er korrekt registrert med riktige opphavspersoner i verket hos TONO, kommer alle til å få betalt for verket.  Det er for øvrig ikke obligatorisk å føre opp spilletid, men det er klokt å ta det med, slik at du har mest mulig grundig dokumentasjon.

International Awards Submissions